34 درصد جمعیت ایران در سنین 19 تا 60 سال دچار اختلالات شدید روانی هستند

انوشیروان محسنی رئیس سازمان بهزستی با بیان اینکه آسیب های اجتماعی در کشور عمیق شده است، گفت: 34 درصد جمعیت کشور در سنین 19 تا 60 سال دچار اختلالات روانی هستند که نیاز به درمان تخصصی دارند.

به گزارش خبرگزاری حکومتی ایرنا، انوشیروان محسنی بند پی در دومین اجلاس علمی و کاربردی مدیران ارشد سازمان بهزیستی کشور در ساری اظهار کرد:باید شرایطی را فراهم کنیم تا مانع افزایش اسفبار آمار آسیب های اجتماعی در جامعه شویم.

وی با بیان اینکه اکنون از هر 100 ازدواج 23 ازدواج منجر به طلاق می شود گفت : سن ازدواج در مردها از 24 سال در سال 75 به 28 سال در سال 92 و در زنان از 18 به 24 سال افزایش یافت.

وی با اشاره به اینکه 11 میلیون نفر در سن ازدواج قرار دارند افزود : کم شدن گفت و گو در خانواده ها یکی دیگر از آسیب های اجتماعی است.