50 ٪ لوازم صوتی و تصویری موجود در بازار قاچاق است

تلویزیون

دبیر انجمن تولیدکنندگان صوتی و تصویری رژيم می‌گوید مهمترین معضلی که اکنون پیش روی تولیدکنندگان لوازم خانگی وجود دارد موضوع قاچاق است. درحالی که این کالاها در رسته کالاهای حجیم هستند اما به وفور به کشور وارد می‌شوند و حدود 50 درصد از کالاهای لوازم صوتی و تصویری بازار به صورت قاچاق به کشور وارد شده است.

یکی نیست از اینها دزدان حاکمیت مردم بپرسد اخه این دستگاه که کوچک نیستند بزارن تو جیبشان یا تو کیفشان و …. قاچاق کنند. بجز اینکه قاچاقچیان همان برادران قاچاقچی هستند که معرف حضور همه هستند.

محمدرضا شهیدی در گفت وگو با خبرنگار پانا گفت :‌ مهمترین معضلی که اکنون پیش روی تولیدکنندگان لوازم خانگی وجود دارد موضوع قاچاق است. درحالی که این کالاها در رستهکالاهای حجیم هستند اما به وفور به کشور وارد می‌شوند و حدود 50 درصد از کالاهای لوازم صوتی و تصویری بازار به صورت قاچاق به کشور وارد شده است.»

دبیرانجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری خاطرنشان کرد:‌ » لوازم خانگی در حجم وسیع به کشور قاچاق می‌شود. گروه‌های متعدد تلگرامی و اینستاگرامی برای فروش کالای قاچاق در کشور وجود دارد و حتی پیام‌هایی به شماره مشترکان ارایه می‌شود و با خلاء سامسونگ و ال جی بیش از نیمی از بازار کشور را کالای قاچاق به خود اختصاص داده است.»