ظفرقندی: حدود ۴۰درصداز تست‌های منفی کاذب هستند

نظام پزشکی: آمار کرونایی وزارت بهداشت بر اساس پروتکل بین المللی سازمان بهداشت جهانی است /  قطعاً آماری که اعلام می‌شود متفاوت با آن چیزی است که به صورت واقع اتفاق می‌افتد / ۴۰ درصد از تست‌های آزمایشگاهی منفی کاذب هستند / آنچه که وزارت بهداشت اعلام می‌کند بر اساس تست‌های آزمایشگاهی صحیح است

محمدرضا ظفرقندی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی رژیم، در ارتباط با انتقاداتی که از انتشار آمار کرونا در کشور مطرح می شود، گفت: “قطعاً آماری که اعلام می‌شود با آن چیزی که به صورت واقع اتفاق می‌افتد، تفاوت دارد به این دلیل که در پروتکل ابلاغی میزان مبتلایان بر اساس تست‌های آزمایشگاهی مثبت اعلام می‌شود ولی واقعیت این است که بسیاری از افراد علامت ندارند و تست آزمایشگاهی از این افراد انجام نمی‌شود.

به نوشته مهر ،ظفرقندی ادامه داد: تعدادی از تست‌های آزمایشگاهی، منفی کاذب هستند که این هم عدد نسبتاً بالایی است. یعنی حدود ۴۰ درصد از تست‌های آزمایشگاهی منفی کاذب هستند و آنچه که وزارت بهداشت اعلام می‌کند بر اساس تست‌های آزمایشگاهی صحیح است.”

وی افزود:” اینکه بگوییم این عدد با واقعیات خارجی منطبق است یا خیر؟ خیر این عدد فاصله دارد.”