پخش زنده 25مین جلسه دادگاه جلاد نوری در استکهلم

امروز چهارشنبه 6 اکتبر در ادامه دادگاه جلاد حمید نوری 25مین جلسه در حال انجام است. در این جلسه حسین گلزاری شهادت میدهد.

رادیو چکاوک این جلسه را مستقیما رله میکند.

گوش کنید