9 زندانی سحرگاه امروز در اهواز اعدام شدند

به گزارش رسانه های خکومتی، روز دوشنبه 22 اردیبهشت، 9 زندانی در زندان کارون اهواز به دار اوبخته شدند.

خبرگزاری حکومتی مهر گزارش داد که این افراد به جرم خرید وفروش مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند.

این افراد با اسامی کوتاه  ل.ب، م.ط، ع.الف، ح.ر.ک، ع.خ، م.ج، ع.غ، م.غ، و م.غ، به حکم دادستانی انقلاب به مجازات  مرگ محکوم شده بودند.

ایران در میان کشورهای جهان بالاترین میزان اعدام را نسبت به جمعیت خود دارد.

در ایران از اغاز سال میلادی 2014 تا کنون بیش از 250 نفر اعدامن شده اند.