Articles by: ابشار

نعمت فیروزی: کرونا وپسا کرونا و “لحظه حقیقت!”

نعمت فیروزی: کرونا وپسا کرونا و “لحظه حقیقت!”

دیدگاها فروردین ۱۱, ۱۳۹۹ ساعت ۰۶:۴۲

برای اولین بار درتاریخ جهان مدرن است که؛ شهرها و خیابان های سیاره زمین در” سکوت و سکونی” سنگین و البته با حضور ساکنانش در حبس خانگی! فرو رفته. و بشر خود ناظر شبه شرایط سکوت و سکون سیاره؛ را پس از «انقراضش» تجربه میکند!  براستی چه اتفاقی بر اینادامه

جمشید پیمان: باورم کن بهارِ آزادی ست

جمشید پیمان: باورم کن بهارِ آزادی ست

دیدگاها, فرهنگی فروردین ۹, ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۴۹

باغ اردیبهشتِ من امسال   می نشاند به چشم خسته ی من                    اینهمه سروهای سبز آیین                          اینهمه با شکوه شمشادان                         اینهمه یاس و سوسن و نسرین دشتِ اردیبهشت میهنِ من         از پیِ سال های پاییزی           می شود سر به سر شقایق زار                     محفل شادادامه

محمد قرایی: “بشر”و “ضد بشر”، مشکل اینجاست

محمد قرایی: “بشر”و “ضد بشر”، مشکل اینجاست

دیدگاها فروردین ۹, ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۲۲

درفرهنگ لغات مقاومت ایران کلماتی به کرات نوشته وبه زبان جاری میشود درتوصیف ماهیت وخاصیت حاکمان بی لیاقت تهران. آخوندهای ضد ایرانی، دجالان ضد بشروقاتلان حرث ونسل مردم ایران. هرچه زمان میگذرد مردم ایران بیشتربه کنه وعمق این توصیفات نزدیک میشوند. البته با پرداخت سنگین ترین بها وبذل جان وخانمانشان.ادامه

محمد قرایی: سالی که تمام شد وسالی که تمام کننده است

محمد قرایی: سالی که تمام شد وسالی که تمام کننده است

دیدگاها فروردین ۳, ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۱۹

سالی که گذشت به جهاتی میتواند باتمام سالهای نکبتی دوران آخوندها متفاوت باشد. هم ازبابت فجایع آخوند ساخته وپرداخته وهم پاسخی که مردم بپاخاسته ایران به حاکمان بی وطن دادند. سالی که گذشت سال طوفانها، ملخها، سیلها، زلزله ها وسال بارزدن ویروس کرونا ازووهان چین وغنی سازی اش درقم وگسترششادامه

جمشید پیمان: نوروز آیین همبستگی ملّی و فرهنگی تعطیل پذیر نیست!

جمشید پیمان: نوروز آیین همبستگی ملّی و فرهنگی تعطیل پذیر نیست!

دیدگاها فروردین ۲, ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۵۸

گفت : ” من امسال عید ندارم و مراسم نوروز برگزار نمی کنم، زیرا مردم درگیر مصیبت های ویروس کرونا هستند، زیرا بسیاری از هم میهنانم را رژیم جمهوری اسلامی کشته است و بسیاری را در زندان هایش هر گونه که بخواهد و بتواند شکنجه می کند، زیرا بسیاری ازادامه

مسعود رجوی: تف به ریش و ریشه آخوند شیاد برجهیده از زیر قبای ولایت دجال و ضدبشر

مسعود رجوی: تف به ریش و ریشه آخوند شیاد برجهیده از زیر قبای ولایت دجال و ضدبشر

اخبار مقاومت, ویدئو کلیپ اسفند ۲۹, ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۵۸
جمشید پیمان: سفره ی ما عجب به آذین است

جمشید پیمان: سفره ی ما عجب به آذین است

دیدگاها, فرهنگی اسفند ۲۶, ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۵۴

اولین سین تو ، سلامتی است خواهش پول دار و پا پتی است   سین  دوّم  سرایی آباد است در چنین خانه ای دلت شاد است   “سرفرازی”ست سین سوّم تو قسمتَت باد و سهم مردم تو   ” سادگی ” هست چارمین سین ات صافی و یک دلی ستادامه