Articles by: ابشار

مهدی فرشباف: آبان ادامه دارد…

مهدی فرشباف: آبان ادامه دارد…

دیدگاها نوامبر 17, 2021 ساعت 22:00

فرزندان ایران برای برخورداری از آزادی و زندگی انسانی به خیابان می‌آیند و توسط نیروهای حکومتی به قتل می‌رسند. اعتراضات مردم ایران در اواخر آبان ماه ۱۳۹۸  که در اعتراض به بالا رفتن قیمت بنزین شکل گرفت و مردم جان به لب رسیده که خواهان آزادی و پایان دادن بهادامه

پخش زنده۴۰مین جلسه دادگاه جلاد نوری (آلبانی)

پخش زنده۴۰مین جلسه دادگاه جلاد نوری (آلبانی)

دادگاه جلاد نوری نوامبر 17, 2021 ساعت 16:15

امروز چهارشنبه ۱۷ نوامبر، ۴۰مین جلسه در حال انجام است. در این جلسه که در دادگاهی در دورس (آلبانی) درحال انجام است ، حسین فارسی از مجاهدین ساکن اشرف3 شهادت میدهد. رادیو چکاوک این جلسه را به صورت زنده پخش میکند. گوش کنید.

پخش زنده ۳۹مین جلسه دادگاه جلاد نوری (آلبانی)

پخش زنده ۳۹مین جلسه دادگاه جلاد نوری (آلبانی)

دادگاه جلاد نوری نوامبر 16, 2021 ساعت 15:58

 امروز سه شنبه ۱۶ نوامبر در ادامه محاکمه جلاد حمید نوری ۳۹مین جلسه در حال انجام است. در این جلسه که در دادگاهی در دورس (آلبانی) درحال انجام است محمود رویایی از مجاهدین ساکن اشرف3 شهادت میدهد. رادیو چکاوک این جلسه را به صورت زنده پخش میکند. گوش کنید

پخش زنده ۳۸مین جلسه دادگاه جلاد نوری (آلبانی)

پخش زنده ۳۸مین جلسه دادگاه جلاد نوری (آلبانی)

دادگاه جلاد نوری نوامبر 15, 2021 ساعت 11:17

امروز دوشنبه 15 نوامبر در ادامه محاکمه جلاد حمید نوری ۳۸مین جلسه در حال انجام است. در این جلسه که در دادگاهی در دورس (آلبانی) درحال انجام است اکبر صمدی از مجاهدین ساکن اشرف3 شهادت میدهد. رادیو چکاوک این جلسه را به صورت زنده پخش میکند. گوش کنید

اعتراف نماینده مجلس رژیم کشتار در مجلس: ما کشتیم، چه کسی میخواهد ما را محاکمه کند?

اعتراف نماینده مجلس رژیم کشتار در مجلس: ما کشتیم، چه کسی میخواهد ما را محاکمه کند?

حقوق بشر, سخن روز نوامبر 14, 2021 ساعت 16:22

یک نماینده رژیم کشتار آخوندی در مجلس و نايب رئيس کمیسیون قضایی مجلس، به کشتار آبان اعتراف کرد و گفت: «یکی از آن‌هایی که به مردم شلیک کرد من بودم، ما کُشتیم. حالا چه کسی می‌خواهد ما را محاکمه کند.» حسن نوروزی،با اشاره به حوادث آبان ۹۸ و در واکنشادامه

جمشید پیمان: افسانه‌ی”آی دزد،آی دزد”

جمشید پیمان: افسانه‌ی”آی دزد،آی دزد”

دیدگاها نوامبر 14, 2021 ساعت 12:58

آدم فروشان، تیز کنندگان تیغ جلادان، همدمان و همنفسان با شکنجه گران ، این روزها و با داغی جنبش دادخواهی، تلاش و تقلای شگفت آوری می کنند که خود را در صف دادخواهان جا بزنند. این شعر بیان حال آنهاست: “حمّام فین” ز خون تقی خانِ بی‌پناهمانند کوره‌ی خورشید گشتهادامه

حکومت ملاها در ایران در محاصره جنبشهای دادخواهی

حکومت ملاها در ایران در محاصره جنبشهای دادخواهی

حقوق بشر, دیدگاها نوامبر 13, 2021 ساعت 14:30

پس از گذشت بیش از 40 سال از موجودیت رژیم جمهوری اسلامی، دادخواهان و حقیقت جویان  خواستار پاسخگویی از دولتی شده اند که نه تنها از افشای حقایق میترسد، بلکه به طور معمول تلاش برای عدالت طلبی را سرکوب می کند. البته این موضوع بسیاری از قربانیان و نزدیکان راادامه