اطلاعیه ها

استکهلم: مراسم یادبود قربانیان سقوط هواپیما اوکراینی در ایران

استکهلم: مراسم یادبود قربانیان سقوط هواپیما اوکراینی در ایران

اطلاعیه ها ژانویه 10, 2020 ساعت 23:15

به دنبال اعلام عزای عمومی از سوی خانم رجوی به مناسبت جان باختن مسافران هواپیمای اوکراینی در ایران، ایرانیان آزاده و هواداران مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت مراسم یادبودی را در استکهلم سازمان داده اند. روز چهارشنبه یک هواپیمای مسافربری اوکراینی، که به احتمال قوی از سوی رژیم ایرانادامه

نمایشگاه عکس شهدای قیام به مناسبت روز جهانی حقوق بشر – استکهلم

نمایشگاه عکس شهدای قیام به مناسبت روز جهانی حقوق بشر – استکهلم

اطلاعیه ها دسامبر 9, 2019 ساعت 16:04

ایرانیان مقیم سوئد و هواداران شورای ملی مقاومت و مجاهدین خلق نمایشگاه عکسی از شهدای قیام اخیر، که هنوز ادامه دارد، را ترتیب خواهند داد. تا کنون بیش از 1000 نفر از قیام کنندگان توسط نیروهای سرکوبگر به شهادت رسیده و رژیم جنایت پیشه ایران در حال زمینه سازی یکادامه

فراخوان به تظاهرات بزرگ در حمایت از قیام کنندگان – استکهلم

فراخوان به تظاهرات بزرگ در حمایت از قیام کنندگان – استکهلم

اطلاعیه ها نوامبر 29, 2019 ساعت 02:30

اتحاد انجمنها برای ایران آزاد هموطنان آزادی خواه را به تظاهرات بزرگ در استکهلم فرا می خواند. هواداران شورای ملی مقاومت روز شنبه 30 نوامبر تظاهرات بزرگی را در حمایت از قیام کنندگان در ایران در میدان سرگل برگزار میکنند. اتحاد انجمنها برای ایران آزاد (FFFI)در این تظاهرات شرکت میکندادامه

نمایشگاه عکس قیام و حمایت از قیام‌کنندگان ایران در استکهلم / فراخوان

نمایشگاه عکس قیام و حمایت از قیام‌کنندگان ایران در استکهلم / فراخوان

اطلاعیه ها نوامبر 27, 2019 ساعت 01:39

ایرانیان آزاده را به حمایت از قیام‌کنندگان فرامیخوانیم. قیام مردم ایران همچنان ادامه دارد و رژیم خون آشام حاکم بر ایران از روی ترس و وحشت از ادامه قیام، سعی دارد با قطع اینترنت و دیگر وسایل ارتباطی که با قدرت تمام و خونریزی قیام را خفه کند واز انتتشارادامه

مسعود رجوی‌: لرزه‌های سرنگونی سرتاپای استبداد دینی را درمی‌نوردد

مسعود رجوی‌: لرزه‌های سرنگونی سرتاپای استبداد دینی را درمی‌نوردد

اخبار مقاومت, اطلاعیه ها نوامبر 18, 2019 ساعت 00:26

مسعود رجوی – پیام شماره ۱۶- لرزه‌های سرنگونی سرتاپای استبداد دینی را درمی‌نوردد مسعود رجوی – پیامها 1398/08/26 مسعود رجوی – پیام شماره ۱۶- لرزه‌های سرنگونی سرتاپای استبداد دینی را درمی‌نوردد شیخ هم‌چون شاه در انتهای راه چاره‌ای جز سرکوب ندارد اما گور خود کَنَــد به دست خود! اینک لرزه‌هایادامه

پیام شماره ۱۵ مسعود رجوی- عراق، لبنان، تحریم…

پیام شماره ۱۵ مسعود رجوی- عراق، لبنان، تحریم…

اخبار مقاومت, اطلاعیه ها نوامبر 6, 2019 ساعت 22:50

مسعود رجوی – پیام شماره ۱۵ – عراق، لبنان، تحریم، کانون‌های شورشی، قیام و ارتش آزادی لرزه‌های سرنگونی پیش ‌روی حاکمیت آخوندی یک‌سال پیش در همین ایام گفته بودیم: «باگسستن بندهای مماشات و استمالت که آخوندهای ضدبشر را سه دهه در ناز و نعمت فرو برده بود، وارد دوران آماده‌باشادامه

سفر ظریف به شمال اروپا را قویاً محکوم میکنیم

سفر ظریف به شمال اروپا را قویاً محکوم میکنیم

اطلاعیه ها آگوست 18, 2019 ساعت 00:40

اتحاد انجمنها برای ایران آزاد، اسکاندیناوی، طی بیانه ای سفر محمد جواد ظریف را به حوضه کشورهای اسکاندیناوی، از جمله به کشور سوئد قویا محکوم کرده و خواستار لغو آن شده است. بر اساس اطلااعیه مندرج در سایت وزارت خارجه جواد ظریف، وزیر خارجه رژیم فاشیستی-مذهبی حاکم بر ایران ازادامه