فعالیتها

بوروس

حمایت از قیام مردم ایران در شهرهای مختلف سوئد

اعتراضات مردمی, فعالیتها دسامبر 2, 2018 ساعت 21:58

حمایت از قیام اقشار مختلف مردم ایران، از جمله کارگران به پا خواسته نیشکر هفت تپه، از سوی ایرانیان آزاده و هواداران شورای ملی مقاومت، در شهرهای مختلف سوئد ادامه دارد. روز گذشته، شنبه اول دسامبر، هواداران شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق، در شهرهای بوروس، یوتبوری و استکهلمادامه

آکسیون در حمایت قیام مردم ایران در سوئد

آکسیون در حمایت قیام مردم ایران در سوئد

اخبار, فعالیتها ژوئن 11, 2018 ساعت 03:21

دیروز شنبه 10 ژوئن جمعی از هواداران مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران مقیم سوئد از جمله در استکهلم، یوتبوری و مالمو در حمایت از قیام مردم ایران تجمعاتی را برگزارکردند. شرکت کنندگان در این گردهم آئیها علاوه بر اعلام حمایت خود از اعتراضات اضناف مختلف، از جمله رانندگانادامه

حمایت از قیام مردم ایران در استکهلم و مالمو

حمایت از قیام مردم ایران در استکهلم و مالمو

فعالیتها, مربوط به سوئد ژوئن 3, 2018 ساعت 14:50

در ادامه قیام اقشار مختلف مردم ایران، ایرانیان و هوداران شورای ملی مقاومت در سوئد نیز کماکان به آکسیونهای خود در پشتیبانی از خواست مردم ایران ادامه میدهند. در ادامه همین حرکتها روز شنبه دوم ژوئن حمعی از هواداران شورای ملی مقاومت در مالمو و استکهلم تجمعاتی را، بویژه درادامه

ادامه حمایت از قیام انقلابی مردم ایران در سوئد

ادامه حمایت از قیام انقلابی مردم ایران در سوئد

فعالیتها می 5, 2018 ساعت 15:50

در ادامه تجمع ها از قیام مردم ایران، امروز شنبه 5 مای، جمعی از هواداران سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت در استکهلم گردهم آمدند و به حمایت از قیام مردم ایران پرداختند. تجمع کنندگان همچنین اعتراضات خود را در فیلتر کردن ” تلگرام” توسط رژیم ضد آزادی ایرانادامه

حمایت و همبستگی با قیام مردم ایران در یوتبوری و استکهلم + تصاویر

حمایت و همبستگی با قیام مردم ایران در یوتبوری و استکهلم + تصاویر

فعالیتها آوریل 29, 2018 ساعت 04:28

روز شنبه 28 آپریل اکسیونهای همبستگی با قیام مردم ایران از سوی هواداران شورای ملی مقاومت و مجاهدین در چند شهر سوئد از جمله در یوتبوری و استکهلم  برگزار شد. حاضرین در این آکسیونها بویژه از اعتصاب سراسری بازاریان و کسبه بانه که از روز ۲۶فروردین‌ماه در اعتراض به بستن مرزادامه

آکسیون در حمایت از قیام مردم ایران در استکهلم + عکس

آکسیون در حمایت از قیام مردم ایران در استکهلم + عکس

فعالیتها آوریل 21, 2018 ساعت 21:56

امروز شنبه 21 فوریه جمعی از ایرانیان و هواداران شورای ملی مقاومت در حمایت از قیام و اعتراضات مردمی در میدان “نورمامز توری” استکهلم گرد هم آمدند. شرکت کنندگان همچنین حملیت خود را از اعتصابهای  کسبه و بازاریان بانه، مهاباد،سردشت و جوانرود، و همچنین اعتراضهای مردم کازرون که در چند روزادامه

تظاهرات علیه سفر هیئت بازرگانی رژیم آخوندی در استکهلم + تصاویر

تظاهرات علیه سفر هیئت بازرگانی رژیم آخوندی در استکهلم + تصاویر

اخبار, فعالیتها فوریه 21, 2018 ساعت 20:29

امروز 21 فوریه همزمان با سفر هیئت بازرگانی رژیم آخوندی ایرانیان آزاده و هواداران شورا ملی مقاومت در استکهلم در مقابل اتاق بازرگانی سوئد، محل نشست این هیئت، تجمع اعتراض برگزار کردند. اتاق بازرگانی سوئد برای استمالت از آخوندها و در راستای سیاست مماشگراترانه این دولت با حاکمین تروریست برادامه