مقالات

دکتر زری اصفهانی: ایرج مصداقی باز فیل هوا کرده است!

دکتر زری اصفهانی: ایرج مصداقی باز فیل هوا کرده است!

دیدگاها, مقالات جولای 24, 2014 ساعت 16:31

این نوشته تقدیم به دوستان جوانم درایران است که درپی تلاش برای یافتن راه صحیح مبارزه برعلیه جمهوری اسلامی هستند و گاهگاهی مطالبی را با من به بحث میگذارند . این مطلب را نه برای جوابگویی به مصداقی و مصداقی ها بلکه برای آنها نوشته ام. مطلب جدید و مفصلیادامه

شیرین نریمان: کمپین آزدای های یواشکی سرابی دیگر

شیرین نریمان: کمپین آزدای های یواشکی سرابی دیگر

حقوق بشر, دیدگاها, مقالات می 28, 2014 ساعت 19:34

این روزها بحث کمپین آزادیهای یواشکی دختران و زنان جوان ما در داخل موضوع داغ دنیای مجازی شده است. هیچ شکی نیست که سرکشی و حرکات اعتراضی زنان ایرانی یک حرکت شجاعانه و ضد نظام ملایان هست که بی شک قابل تغدیرهست. این حرکات اعتراضی زنان و دختران تنها نشانهادامه

اسماعیل خویی: ای عاشقان ایران، ایرانِ باستانی!…میهن رها نگردد، الّا به جان فشانی

اسماعیل خویی: ای عاشقان ایران، ایرانِ باستانی!…میهن رها نگردد، الّا به جان فشانی

دیدگاها, مقالات می 27, 2014 ساعت 20:38

غزل برای سیمین جانِ بهبهانی اسماعیل خویی ای عاشقانِ ایران، ایرانِ باستانی! میهن رها نگردد،الّا به جان فشانی. بس خون و درد باید، تا عاقبت بزاید زایرانِ باستانی ایرانِ آرمانی. بس بادمان مدارا، کاینک دوباره مارا می باید، آشکارا، یک جنبشِ نهانی: طرح اش ز پاک جانان، نیروی اش ازادامه

رضا فلّاحی از بازماندگان قتل  عام ۱۳۶۷: راهروی مرگ… و لگد آخر به سربداران ۶۷

رضا فلّاحی از بازماندگان قتل عام ۱۳۶۷: راهروی مرگ… و لگد آخر به سربداران ۶۷

حقوق بشر, دیدگاها, مقالات می 26, 2014 ساعت 01:27

به بهانه یادداشت “درد دلی با مادرم” از یک همزنجیر سابق در سایت مصداقی برای آنکه کمی انرژی بگیرم تا بتوانم قلمم را بر علیه فرصت طلبان و میوه چینان مزوّر تیز تر کنم، به سایت «پژواک ایران» که اینروز ها انصافا کار چندین سایت وزارت اطلاعات را، آنهم فقطادامه

حسین پویا: شعر طنز زیبای «ظریف و مذاکرات هسته ای»

حسین پویا: شعر طنز زیبای «ظریف و مذاکرات هسته ای»

دیدگاها, مقالات می 18, 2014 ساعت 12:15

آن وزیر خارجه اندر سویس می نمودی دائم از “آقا” حدیث در خیال خویش آن خنگ کچل کرده بودی خارجی ها را مچل وعده ها میداد و می خندید او سیدعلی هم طالب این گفتگو سیدعلی او را نصیحت کرده بود دشمنش را نیز لعنت کرده بود گفته بود اوادامه

مجتبی فتحی: ترکیه، ترور مبارز خستگی ناپذیر حسین عابدینی و دانشجویان چپ و مارکسیست در استانبول

مجتبی فتحی: ترکیه، ترور مبارز خستگی ناپذیر حسین عابدینی و دانشجویان چپ و مارکسیست در استانبول

دیدگاها, مقالات می 16, 2014 ساعت 13:23

در تاریخ 23 اسفند 1368 مبارزه خستگی ناپذیر، آقای حسین عابدینی در شهر استانبول ترور شدند. تروریستهای نظام پلید جمهوری اسلامی هدفشان ترور و قتل عام تمامی سرنشینهای ماشینی به رانندگی ایشان بود که به سمت فرودگاه استانبول می رفت. از جمله اصلی ترین اهداف تروریستها مسئول کمسیون خارجی شورایادامه

مجتبی فتحی: بحران سرنگونی و دلایل حمله به زندانیان بند 350 اوین

مجتبی فتحی: بحران سرنگونی و دلایل حمله به زندانیان بند 350 اوین

دیدگاها, مقالات می 5, 2014 ساعت 11:25

در ارتباط با رشادتها، مقاومتها و ایستادگی های زندانیان سیاسی بند 350 اوین در پی یورش و هجوم وحشیانه پاسداران و جلادان به این عزیزان و مضروب کردن آنان و اعتصاب غذای قهرمانه این اسیران دربند، مطالب بسیار زیادی نوشته شده و بسیار نیز گفته شده است. هدف بنده درادامه