مقالات

مجتبی فتحی: شعر «مچکریم» زبان حال مریدان آخوند روحانی حیله گر و پلید

مجتبی فتحی: شعر «مچکریم» زبان حال مریدان آخوند روحانی حیله گر و پلید

ایران, دیدگاها, مقالات مارس 26, 2014 ساعت 16:31

در بدر گفتیم و می گوییم ما مچکریم از برای قتل و اعدامها همی مچکریم گفته بودی ظرف صد روز کیمایی می کنی گر شود صدسال، بازم ما زتو مچکریم گر چه رای ما به تو است نه سید علی چون عمود خیمه را حفظش کنی مچکریم قتل عام شصتادامه

علیرضا یعقوبی: چهارشنبه سوری، تهدید آخوندها و فرصت ملت

علیرضا یعقوبی: چهارشنبه سوری، تهدید آخوندها و فرصت ملت

مقالات مارس 14, 2014 ساعت 01:43

به چهارشنبه آخر سال نزدیک می شویم و مطابق سنت ایرانیان به کوری چشم آخوندها و در رأس همه ولی فقیه و تمامی دشمنان ملت ایران، برای برگزاری با شکوهترین مراسم چهارشنبه سوری، این میراث بجا مانده از نیاکانمان آماده می شویم. پیام چهارشنبه سوری چیست و چرا آخوندها اینقدرادامه

سخن روز: “اقتصاد مقاومتی” برای حفظ نظام با «اقتصاد ریاضتی» برای مردم!

سخن روز: “اقتصاد مقاومتی” برای حفظ نظام با «اقتصاد ریاضتی» برای مردم!

به قلم مجتبی فتحی/ نظام جمهوری اسلامی که روزگاری بنیانگذار آن اقتصاد را متعلق به خر می دانست، حالا حاکمیتش در حل مشکلات اقتصادی چون خر در گل مانده است. ولی فقیه نظام جمهوری اسلامی با پذیرش روی کار آمدن آخوند حسن روحانی، “حسن کلید ساز” در تعادل قوای جناحیادامه

مجتبی فتحی: آخوند روحانی، حیله گری امنیتی

مجتبی فتحی: آخوند روحانی، حیله گری امنیتی

دیدگاها, مقالات ژانویه 24, 2014 ساعت 16:48

یکی از اصلی ترین قولهای پوشالی و توخالی آخوند حسن روحانی – که محصولی از شیادی و حیله گری این مهره اطلاعاتی نظام پلید جمهوری اسلامی بوده است – وعده های حل مسائل داخلی و خارجی ایران ظرف یک صد روز اول ریاست جمهوری اش بود. رئیس جمهور نظام پلیدادامه