مقالات

مجتبی فتحی: آخوند روحانی، حیله گری امنیتی

مجتبی فتحی: آخوند روحانی، حیله گری امنیتی

دیدگاها, مقالات ژانویه 24, 2014 ساعت 16:48

یکی از اصلی ترین قولهای پوشالی و توخالی آخوند حسن روحانی – که محصولی از شیادی و حیله گری این مهره اطلاعاتی نظام پلید جمهوری اسلامی بوده است – وعده های حل مسائل داخلی و خارجی ایران ظرف یک صد روز اول ریاست جمهوری اش بود. رئیس جمهور نظام پلیدادامه