اخبار

تصویب شصت ونهمین قطعنامه ملل متحد درکمیته سوم مجمع عمومی

تصویب شصت ونهمین قطعنامه ملل متحد درکمیته سوم مجمع عمومی

اخبار, حقوق بشر نوامبر 16, 2022 ساعت 23:59

رژیم ایران به دلیل نقض حقوق بشرو سرکوب مردم درقیام ایران محکوم شد.رژیم باید سرکوب قهرآمیزتظاهرکنندگان رامتوقف کند وهمچنین عاملان این سرکوب بایدمورد حسابرسی قراربگیرند.کلیه دستگیرشدگان باید آزاد شوند. این قطعنامه توسط کانادوحمایت بیش از۴۰ کشورآمریکایی،اروپایی وآسیایی ارائه شده بود وبا ۷۹ رآی مثبت به تصویب رسید. این قطعنامه نسبتادامه

دومین روز سالگردقیام آبان ۹۸ و۶۲مین روزقیام سراسری

دومین روز سالگردقیام آبان ۹۸ و۶۲مین روزقیام سراسری

اخبار, اعتراضات مردمی نوامبر 16, 2022 ساعت 16:16

تظاهرات و قیام سراسری همچنان در بیش از۲۲۷ شهر با ۵۵۰ شهید و ۳۰ هزاردستگیری ثبت شده در شهرهای ایران استمراردارد.  تظاهرات ازجمله  در شهرهای تهران ،کامیاران ، بوکان وکرمانشاه و…بسیاری شهر های دیگر ادامه دارد. شعارها ازجمله :مرگ بردیکتاتور،مرگ برخامنه ای ،توپ تانگ فشفشه آخوندباید گم بشه، کشته ندادیمادامه

درایران آخوندزده، تیم ملی فوتبال نداریم

درایران آخوندزده، تیم ملی فوتبال نداریم

اخبار, ایران, دیدگاها نوامبر 15, 2022 ساعت 17:10

جمشیدپیمان، ــ در این یادداشت فوتبالیست ها و ورزشکارانی که در تیم های مختلف، به هر شکل و شیوه مخالفتشان را با جمهوری اسلامی نشان می دهند، مورد نظر من نیستند. آنها صف خود را از ورزشکاران چاکر و دست بوس و متملق جدا کرده اند و مورد احترام وادامه

یک روزمانده به سالگرد آبان خونین ۲۴-۲۷ وفراخوان فتح تهران

یک روزمانده به سالگرد آبان خونین ۲۴-۲۷ وفراخوان فتح تهران

اخبار, اعتراضات مردمی, ایران نوامبر 14, 2022 ساعت 21:30

همزمان با فراخوان های سالگرد سراسری آبان خونین برای فتح تهران به مدت سه روز از۲۴ تا ۲۷، درخیابان ها  اعتراضات و اعتصابات وخیزش ها درشهرهای ایران ادامه دارد. تهران  دانش‌آموزان انقلابی تهران یک روز پیش از فراخوان سراسری باز هم در خیابان با شعار:.  ”هر یه نفر کشته شهادامه

ادامه قیام سراسری و اعتصابات درایران

ادامه قیام سراسری و اعتصابات درایران

اخبار, اعتراضات مردمی, ایران نوامبر 11, 2022 ساعت 20:49

درپنجاه وهفتمین روزقیام ایران زمین شاهد قیام جمعه بلوچستان واستانهای جنوبی تا مرکزی و کردستان و آذربایجان در شهرهای زاهدان، سقز، تهران، مهاباد، خرم‌آباد، سنندج، گرگان، ایرانشهر، اصفهان، چابهار، کازرون، ده سفید، سردشت، تبریز، راسک، کرمانشاه، پیرانشهر، سراوان، خاش، ایرانشهر و دیگر شهرهای میهن بوده ایم. تظاهرات درزاهدان ،ایرانشهر،چابهار،خاش وراسکادامه

ادامه قیام سراسری و اعتصابات درایران

ادامه قیام سراسری و اعتصابات درایران

اخبار, اعتراضات مردمی, ایران نوامبر 10, 2022 ساعت 20:31

امروزپنجشنبه ۱۹ آبان ماه همچنان در پنجاه و ششمین روز قیام سراسری، اعتراضات و ا عتصابات دربیش از ۲۱۸ شهرادامه دارد. تاکنون اسامی ۳۶۸ تن از۵۵۰ شهیدان قیام سراسری توسط سازمان مجاهدین خلق ثبت و اعلام شده است . تعداد۳۰هزاردستگیری نیز به ثبت رسیده است. مهاباد- اعتصاب سراسری مغازه دارانادامه

ادامه قیام سراسری و اعتصابات درایران

ادامه قیام سراسری و اعتصابات درایران

اخبار, اخبار مقاومت, اعتراضات مردمی نوامبر 10, 2022 ساعت 01:04

 امروزچهارشنبه ۱۸ آبان ماه پنجاه وپنجمین روزقیام سراسری و تظاهرات واعتصابات و چهلم شهیدان زاهدان است . دراین روزکه چهلمین روزقتل عام نمازگزاران درزاهدان است بازاریان زاهدان نیزدست به اعتصاب زدند.  همچنین بازاریان شهرهای کرمانشاه ،سنندج،بانه،بوکان ،سقز،تبریز،بازارمبل شهرک ولیعصرتهران نیزدرهمبستگی  با هموطنان بلوچ دست اعتصاب زدند. درسنندج جوانان درحمایت اززاهدانادامه