دیدگاها

جمشید پیمان: آزادی ای همیشه زخمیِ تاریخِ میهنم

جمشید پیمان: آزادی ای همیشه زخمیِ تاریخِ میهنم

دیدگاها, فرهنگی آوریل 5, 2021 ساعت 17:01

هر صبحبا نام دلکشِ خوبِ تو می رَمدشب از زمین وتیرِگی از چشم خسته ام! هر صبح نامِ توروشن ترین چراغدر ظلمتِ وزیده بر این خانهمی شود. دربَر امیدِ آمدنت،نازنین من،هرگزدر این زمانه ی طالمنبسته ام! آزادیای همیشه زخمیِ تاریخِ میهنمـ نامت خجسته باد ـتا کی به خواب و خاطرِادامه

جمشید پیمان: مقاومت و من پس از بیست و هفت سال!

جمشید پیمان: مقاومت و من پس از بیست و هفت سال!

دیدگاها آوریل 3, 2021 ساعت 15:12

بزرگ ترین دستاورد برای من، در این راه روشن این بوده است که از فراز و نشیب ها نهراسم، پیروزی ها را نردبان فراتر رفتن کنم و شکست ها را چراغ برای پیش گیری از اشتباه و خطا. یک ـــ با ” مجاهدین خلق ایران” همراه شدن سخت است! باادامه

جمشید پیمان: “آری به جمهوری دموکراتیک”، در نگاه من!

جمشید پیمان: “آری به جمهوری دموکراتیک”، در نگاه من!

دیدگاها آوریل 1, 2021 ساعت 18:24

در آخرین نشست رسمی شورای ملی مقاومت ، این شعار بنیادی طرح و به گونه‌ای گسترده  پخش شده است:  « آری به جمهوری دموکراتیک»! این سامانه ی فرمان‌روایی( نظام حاکمیت) دارای چه ویژگی های بنیادی  است؟ 1 ـــ مبتنی بر اراده و تصمیم همه‌ی شهروندان کشور است. این اراده وادامه

افسانه اسکویی: ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ آری به حکومت جهل وجنایت

افسانه اسکویی: ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ آری به حکومت جهل وجنایت

دیدگاها مارس 31, 2021 ساعت 17:50

امروز ۴۲ سال از آری گفتن مردم ایران به حاکمیت جهل وجنایت تحت نام ”جمهوری اسلامی” ونه گفتن به سلطنت می گذرد. مردم ایران درصد ساله گذشته چوب اتحاد شاه وشیخ وحمایت استعمار از آنان راخورده اند. خمینی درماه دیده می شد ونیروهای انقلابی مانند مجاهدین خلق وچریک های فداییادامه

مجتبی قطبی
28 11 2019

مجتبی قطبی: معاهده پنهانی و ننگین چین و ایران هیچ اعتباری ندارد

دیدگاها مارس 31, 2021 ساعت 17:38

رژیم مفلوک آخوندی در واپسای حیات ننگین خود آنچنان در تنگنا قرار گرفته که هر روز که می گذرد بیش از پیش در منجلاب فساد و تباهی فرو می رود و اکنون سعی دارد برای اضافه کردن حتی یک روز به عمر سیاه خود خاک ایران زمین را با توبرهادامه

جمشید پیمان: آزاده نامداری، زنی که سال‌ها پیش از مرگش، مُرده بود!

جمشید پیمان: آزاده نامداری، زنی که سال‌ها پیش از مرگش، مُرده بود!

دیدگاها مارس 29, 2021 ساعت 18:38

دلم تنگ می شود،نه، دلم می سوزد،اشکم در می آیدبرای؛نگاهش،خنده اش،جوش و شورِ شیرینش .برای؛سرکشی های در بندش،گم‌گشتگی های پنهاندر حضور آغشته به دروغش،خودنمایی های زندانیِتظاهرات دین‌گرایانه اشآیینه ی دو روی سیاه و سفیدشدروغ است مرگ اختیاری اواگر در هزار نامه ی وداعشاین اختیار را برکشیده باشد. او را میرندهادامه

جمشید پیمان: در رویارویی با رژیم جمهوری اسلامی، کی در کدام صف است؟

جمشید پیمان: در رویارویی با رژیم جمهوری اسلامی، کی در کدام صف است؟

دیدگاها مارس 23, 2021 ساعت 19:00

در رویارویی با رژیم جمهوری اسلامی:1 ــ کی در کدام صف است؟2 ــ بخشش یا انتقام؟ مقدمه کوتاه: آقای مسعود رجوی سرمشق زیبایی به من داده ! مضمون و جوهره ی سخنش این است: هرکس را که از جبهه‌ی رژیم جمهوری اسلامی یکسره ببُرد و به جبهه ی آزادی‌خواهان سرنگونیادامه