دیدگاها

ضرب وشتم به نام ”زن، زندگی، آزادی” در مهد آزادی اروپا

ضرب وشتم به نام ”زن، زندگی، آزادی” در مهد آزادی اروپا

ضرب وشتم آقای حسن حبیبی و خانم مهنازعرب ازهواداران وپشتیبانان دیرین مقاومت مردم ایران در تظاهرات بروکسل، دربرابرمقر اتحادیه اروپا درمیدان شومان توسط شعبان بی مخ ها و لمپن های اجیر شده وباهمدستی افراد انتظامات اجراکنندگان برنامه بوده است. (طبق فیلم گرفته شده ازصحنه). این جنایت، همکاری دقیق ساواک شاهادامه

وقتی کارت آس وقاحت می سوزد

وقتی کارت آس وقاحت می سوزد

اخبار, دیدگاها فوریه 17, 2023 ساعت 18:20

 بیش از ۵ ماه ازمبارزه فرزندان ایران زمین علیه تباهی وویرانی فاشیسم مذهبی درایران می گذرد. چهل وچهار سال حکومت”جمهوری اسلامی ” توسط خمینی بنیانگذاری و با حمایت استعمار استمرار پیدا کرد. لاشه پوسیده رژیم به یمن مقاومت مردم ایران ومجاهدین خلق درایران روی زمین مانده ومنتظر تدفین است ویاادامه

اتوبوس مجانی! در راه تپه های اوین 

اتوبوس مجانی! در راه تپه های اوین 

اخبار, دیدگاها, فعالیتها فوریه 14, 2023 ساعت 23:36

 بی خردی وفریب اوج می گیرد! خرد انسان منبعی است که با آن داوری می کند. می توان گفت خرد، داوری بر پایه تجربه عقل سلیم واطلاعات موجود است. وقتی داوری درست صورت نگیرد ونادرستی استمرار یابد، بی خردی جایگزین می شود. مقصود از بی خردی نا آگاهی نیست. آدمیادامه

دستان حنایی گرگ درانقلاب نوین ایران

دستان حنایی گرگ درانقلاب نوین ایران

اخبار, دیدگاها فوریه 6, 2023 ساعت 22:03

بسیاری ازوالدین قصه گرگ وهفت بزغاله را شب ها برای کودکانشان خوانده بودند.داستانی که در آن گرگ پس ازرفتن مادربزها به جنگل برای تهیه غذا به خانه آنان برای خوردن بزغاله ها می رفت. بزغاله ها می دانستند که صدای مادرشان و دستان حنایی اورا بشناسند وفقط دررا برای اوادامه

طنز تلخ، آبلوموف در جستجوی مرجع!!

طنز تلخ، آبلوموف در جستجوی مرجع!!

اخبار, دیدگاها فوریه 1, 2023 ساعت 12:02

غلتیدن از بحرانی به بحران دیگر از ویژگی های حرکت رژیم فاشیسم مذهبی بوده است. برای رژیم، نه کیفیت حکومت داری! که ماندن در قدرت با هر شرایط وفلاکتی مهم است. اینچنین به ضرب المثل از این ستون به آن ستون فرجی است هم مصداق بخشیده! از آغاز قیام درادامه

دلیل فراوان است، امّا برای من همین دو دلیل کافی است

دلیل فراوان است، امّا برای من همین دو دلیل کافی است

اخبار, دیدگاها ژانویه 23, 2023 ساعت 13:05

جمشید پیمان، گفت: به آقای رضا پهلوی وکالت میدهی؟ گفتم: چه وکالتی؟ گفت : او را وکیل کنی که جای تو با مقام های بلندپایه دولت های بزرگ ملاقات کند و از آنها بخواهد از مبارزه ی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی دفاع کنند! گفتم:  اولا این کار نیازی بهادامه

آسیب شناسی آفت های انقلاب 

آسیب شناسی آفت های انقلاب 

اخبار, دیدگاها ژانویه 22, 2023 ساعت 20:26

«عینیت فاسد شده» «ذهنیت فاسد شده»(۱) تولید می کند  شناخت را در ساده ترین و کلی ترین بیان« انعکاس عین درذهن» تعریف کرده اند. البته این انعکاس با آنچه در آینه رخ میدهد متفاوت است. تفاوتش در این است که آینه پردازش نمیکند اما عین در ذهن افراد بعد ازادامه