دیدگاها

قهرمان حقوق بشر دکتر آلخو ویدال کوادراس

قهرمان حقوق بشر دکتر آلخو ویدال کوادراس

اخبار, دیدگاها نوامبر 13, 2023 ساعت 15:03

محمد قرایی خبر درد ناک ترور نافرجام دکتر آلخو ویدال کوادراس سیاستمدار برجستهٔ اسپانیایی، در روز جمعه، ۹ نوامبر در مرکز مادرید، همگان را در بهت و حیرت فرو برد. دکتر ویدال روی تخت بیمارستان متهم نخست را پدر خوانده تروریست در تهران شناخت. خبرتکاندهنده این ترور ناجوانمردانه، همچون بمبادامه

داد گاه استیناف دژخیم حمید نوری در استکهلم پایان یافت

داد گاه استیناف دژخیم حمید نوری در استکهلم پایان یافت

اخبار, دادگاه جلاد نوری, دیدگاها نوامبر 9, 2023 ساعت 18:39

محمدقرایی هفته گذشته دادگاه استیناف دژخیم حمید نوری پس از طی ده ها جلسه به پایان رسید. روز دوشنبه ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۲ برابر با ۶ اکتبر ۲۰۲۳ وکیل برجستۀ مجاهدین خلق ایران، آقای کنت لوئیس به مدت ۴ ساعت اندی به دفاع از شاهدان و شاکیانش پرداخت. روز هایادامه

«قابله مرگ» ولقمه بزرگتر از دهان!

«قابله مرگ» ولقمه بزرگتر از دهان!

اخبار, دیدگاها اکتبر 22, 2023 ساعت 21:20

نعمت فیروزی خاورمیانه به عنوان یکی از قدیمی‌ترین نواحی مسکونی جهان، میزبان فرهنگ‌ها، تمدن‌ها و دین‌های مختلف و همچنین دارای بخش اعظم ذخایر انرژی جهان بوده و هست. از همین رو این منطقه در طول تاریخ خود ذائقه استعمار را بسیار تحریک کرده است و شاهد جنگ‌های استعماری و توسعهادامه

جنگ نیابتی، و دیپلماسی انشاالله بز است!!

جنگ نیابتی، و دیپلماسی انشاالله بز است!!

اخبار, دیدگاها اکتبر 11, 2023 ساعت 19:33

نعمت فیروزی شوم ترین دستاورد بشر برای خودش و همه هستی پدیده جنگ است. جنگ همچون سیاهچاله هرچه در اطرافش هست را بدرون می بلعد. جنگ از طریق واسطه ها را جنگ نیابتی می نامند. تاریخچه جنگ های نیابتی تا قرون وسطا هم ردیابی شده است. برخی از دولت هایادامه

«دست های آلوده و کالسکه اخلاق!»

«دست های آلوده و کالسکه اخلاق!»

اخبار, دیدگاها سپتامبر 29, 2023 ساعت 21:20

نعمت فیروزی هارولد مک میلان نخست وزیر محافظه کار سابق بریتانیا (۱۹۵۷ تا ۱۹۶۳) به این سوال که « موضوع اصلی دولت او در زمان نخست وزیری او چه بوده است»، پاسخی به یاد ماندنی داده: «رویدادها، پسر عزیز، رویدادها»! اگر یک گام به عمق برویم، در می یابیم کهادامه

آزادی، درس اول مدرسه

آزادی، درس اول مدرسه

اخبار, دیدگاها سپتامبر 23, 2023 ساعت 14:49

افسانه اسکویی  پیام خانم مریم _ رجوی به ‌مناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳  درس اول، درس آزادی وپرداختن بهای آزادی است. درکلاس درس آقامعلم منتظر بود. نگاهی به چهره های پاک ومعصوم شاگردان انداخت. نفسش را که درسینه حبس کرده بود، بیرون داد. باعزمی راسخ ونگاهی متفکرانه وقلبی پراز عشق وامید بر تختهادامه

جلوه های قدرت بی قدرتان! 

جلوه های قدرت بی قدرتان! 

اخبار, دیدگاها سپتامبر 22, 2023 ساعت 16:37

نعمت فیروزی واسلاو هاول نویسنده معروف چک ونخستین رئیس جمهور این کشور پس از فروپاشی بلوک شرق، مفهومی را در ادبیات سیاسی بکار گرفت که مفهوم با محتوایی برای مردم تحت ستم است «قدرت بی‌قدرتان». او درمقاله ای با این عنوان سعی می‌کند نشان دهد که: یک نظام ایدئولوژیک پوسیدهادامه