دیدگاها

منصور امان – رفسنجانی چه چیز را “صلاح” خود می داند؟

منصور امان – رفسنجانی چه چیز را “صلاح” خود می داند؟

دیدگاها آوریل 19, 2013 ساعت 02:24

آیا آقای هاشمی رفسنجانی از اشتباهات گذشته خود درس عبرت می گیرد؟ این پُرسش را سُخنان او در دیدار با جمعی از پایوران دولت خود و آقای خاتمی پاسُخ می دهد. آقای رفسنجانی در بخشی از این سُخنان که توسط یکی از شرکت کنندگان به بیرون درز کرده، نقش خودادامه

دکترقصیم: هشداری مجدد

دکترقصیم: هشداری مجدد

دیدگاها آوریل 19, 2013 ساعت 02:18

(موضع مسئول کمیسیون محیط زیست شورای ملی مقاومت دربارة خطر زلزله درمنطقه نیروگاه بوشهر و نگرانی برحق شورای همکاری خلیج) سئوال: آقای دکترقصیم، نظرشما- به عنوان مسئول کمیسیون محیط زیست شورای ملی مقاومت ایران-، نسبت به مواضع اخیر آقای عبدالطیف الزیانی، دبیرکل شورای هنکاری خلیج و نگرانیهای زیست محیطی اینادامه

شوالیه ایرانی- خاتمی، آخرین مهره یا آخرین خرمهره نظام؟

شوالیه ایرانی- خاتمی، آخرین مهره یا آخرین خرمهره نظام؟

دیدگاها آوریل 18, 2013 ساعت 02:14

ابراهیم نبوی که نظیرمسعود بهنود معمولا یکی دوماه قبل ازانتخابات یا وقایع اساسی کشور بلندمی شود درمطلبی تحت عنوان “دعوتی از خاتمی” ازوی بعنوان آخرین مهره قدرتمند مردم دربازی اصلاح نظام نام برده وبوی تفهیم کرده است که باید قدرت نامزدی اش را باورکند و بازی حاکمیت یا همان ایرانادامه

حمید معاصر: نقش ویژه رفسنجانی در میان باندهای متخاصم رژیم

حمید معاصر: نقش ویژه رفسنجانی در میان باندهای متخاصم رژیم

دیدگاها آوریل 18, 2013 ساعت 02:11

دروضعیت به شدت بحرانی و افزایش روزمره تخاصمات درونی رژیم آخوندی که با نزدیک شدن نمایش انتخابات ریاست جمهوری اوج بیشتری پیدا میکند، رفسنجانی به اصطلاح پراگماتیست (به قول تجار محترم سیاسی)، بیهوده تلاش میکند راه چاره ای برای جلوگیری از سقوط محتوم رژیم پیدا کند. تا خمینی ملعون زندهادامه

پیام- دخیل بستن به امامزاده های نظام ولایت

پیام- دخیل بستن به امامزاده های نظام ولایت

دیدگاها آوریل 18, 2013 ساعت 02:05

با نزدیک شدن به روز به اصطلاح انتخابات نمایشی نظام ولایت در ۲۴ خرداد ماه فرزندان خمینی دجال که همه شان بیش از سه دهه چماقدارو وزارت اطلاعاتی بوده اند به فکر نجات نظام درگل نشسته افتاده اند و دم از آزادی انتخابات ومحقق شدن خواست مردم میزنند. طی چندادامه

وبلاگ ملا حسنی – اگر معلوم شود انفجارهای بوستون زیر سر سپاه قدس بوده …آنوقت چی؟؟

وبلاگ ملا حسنی – اگر معلوم شود انفجارهای بوستون زیر سر سپاه قدس بوده …آنوقت چی؟؟

دیدگاها آوریل 18, 2013 ساعت 02:00

تا اینجای کار معلوم شده که انفجارهای بوستون آمریکا کار تروریستی بوده و اینکه حدس و گمان میرفت شاید کار چند تا خل و چل سفیدپوست امریکایی باشد منتفی شده . اما برویم سراغ کسانی که کار تروریستی میکنند و ببینیم پای چه کسانی احتمالا در میان است: توی اینادامه

دلنوشته شاهین نجفی در باره زلزله

دلنوشته شاهین نجفی در باره زلزله

دیدگاها آوریل 18, 2013 ساعت 01:51

شاهین نجفی هنرمند و خواننده محبوب ایرانی در صفحه فیس بوک خود درباره زلزله نوشته: «فقط بنویس. فکر نکن. ۳ روز از دنیای خبر دور بودم و درگیر ویدئوی کاری که قرار بود عیدی باشد. پرت می شوم در آغوش سال ۷۹. منجیل. ۳ شب خواب بودیم در آسایشگاه سربازخانه.ادامه