مربوط به سوئد

جاسوس رژیم ایران در سوئد بازداشت شد

جاسوس رژیم ایران در سوئد بازداشت شد

اخبار, مربوط به سوئد مارس 1, 2019 ساعت 20:39

بنا بر گزارش رسانه های سوئد یک مرد 45 ساله به اتهام جاسوسی برای رژیم ایران در سوئد دستگیر شده است. این مرد که عراقی اصل میباشد  سال 2013 از ایران به سوئد امده بود اقامت این کشور را درسال 2016  دریافت کرده بود، اما به گزارش پلیس امنیتی سوئدادامه

حمایت از قیام کارگران ایران در شهر بوروس (سوئد)

حمایت از قیام کارگران ایران در شهر بوروس (سوئد)

اخبار, فعالیتها, مربوط به سوئد دسامبر 9, 2018 ساعت 05:23

روز شنبه هشتم دسامبر، جمعی از هواداران شورای ملی مقاومت در شهر بوروس (سوئد) در میدان مرکزی شهر اجتماع کرده و حمایت خود را از قیام کارگری در ایران اعلام داشتند. شرکت کنندگان در این آکسیون، که طبق روال معمول در روز شنبه هر هفته انجام میشود، نقض حقوق بشرادامه

استکهلم

ادامه حمایت از قیام مردم ایران در شهرهای سوئد

مربوط به سوئد نوامبر 18, 2018 ساعت 11:33

در ادامه حمایت از قیام و اعتراضهای مردم اقشار مختلف مردم ایران، یرانیان آزاده، هواداران مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت روز شنبه، 17 نوامبر، در استکهلم و مالمو با برگزاری آکسیون اقدام کردند. این آکسیونها هر شنبه از جمله در شهرهای بوروس، یوتبوری، مالمو و استکهلم برگزار میشود. بیشترادامه

مالمو

اکسیون هواداران مقاومت در حمایت قیام مردم ایران در سوئد

اخبار, مربوط به سوئد نوامبر 11, 2018 ساعت 18:27

روز شنبه، 10 نوامبر، گروهائی از هواداران شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق در شهرهای مختلف سوئد از جمله در یوتبوری، مالمو و استکهلم با برگزاری آکسیونهائی حمایت خود را از قیام مردم ایران و اقشار مختلف مردم معترض ابراز داشتند. هم اکنون در ایران کامیون داران، معلمان، کشاورزانادامه

تظاهرات در سوئد علیه اقدامات تروریستی رژیم آخوندی

تظاهرات در سوئد علیه اقدامات تروریستی رژیم آخوندی

اخبار, مربوط به سوئد جولای 14, 2018 ساعت 21:20

امروز شنبه، 14 جولای، هواداران مقاومت و سازمان مجاهدین خلق در چند شهر سوئد از جمله در استکهلم و یوتبوری، دست به تظاهرات زده و طرح حنثی شده تروریستی رژیم تروریستی آخوندی را علیه مقاومت محکوم کردند. مقامات امنیتی در اروپا اعلام داشتند که یک طرح تروریستی علیه مقاومت راادامه

حمایت از قیام مردم ایران در استکهلم و مالمو

حمایت از قیام مردم ایران در استکهلم و مالمو

فعالیتها, مربوط به سوئد ژوئن 3, 2018 ساعت 14:50

در ادامه قیام اقشار مختلف مردم ایران، ایرانیان و هوداران شورای ملی مقاومت در سوئد نیز کماکان به آکسیونهای خود در پشتیبانی از خواست مردم ایران ادامه میدهند. در ادامه همین حرکتها روز شنبه دوم ژوئن حمعی از هواداران شورای ملی مقاومت در مالمو و استکهلم تجمعاتی را، بویژه درادامه

یوتبوری: آکسیون در حمایت از اعتراضهای مردمی در ایران + عکس و فیلم

یوتبوری: آکسیون در حمایت از اعتراضهای مردمی در ایران + عکس و فیلم

اخبار, مربوط به سوئد آوریل 15, 2018 ساعت 01:49

امروز شنبه، 14 آپریل، هواداران شورای ملی مقاومت و مجاهدین خلق ایران ، در میدان، کاخ دروازه شاه،Kungsportspalatsen، در شهر یوتبوری تجمع کرده و حمایت خود را اعتراضای کشاورزان اضفهان، گارگران ابراز داشتند. تجمع کنندگان همچنین علیه احکام زندان علیه زنانی که به جرم اعتراض به حجاب اجباری درجریان قیامادامه