مربوط به سوئد

انتقاد نخست‌وزیر سوئد از وزیر امور مهاجرت

انتقاد نخست‌وزیر سوئد از وزیر امور مهاجرت

مربوط به سوئد آوریل 18, 2012 ساعت 14:11

توبیاس بیلستروم وزیر مهاجرت سوید به دلیل سخنان رسوا برنگیزش در مورد مهاجرین از سوی فردریک راینفلد نخست‌وزیر سوئد بشدت مورد انتقاد قرار گرفت. توبیاس بیلستروم، روز دوشنبه در یک مصاحبه با روزنامه داگنزنیهتر دو رسوائی را به وجود اورد. او ابتدا گفت که مهاجرین بدون مدارک شناسائی، نباید واردادامه