Post Tagged with: "آبان"

مهدی فرشباف: آبان ادامه دارد…

مهدی فرشباف: آبان ادامه دارد…

دیدگاها نوامبر 17, 2021 ساعت 22:00

فرزندان ایران برای برخورداری از آزادی و زندگی انسانی به خیابان می‌آیند و توسط نیروهای حکومتی به قتل می‌رسند. اعتراضات مردم ایران در اواخر آبان ماه ۱۳۹۸  که در اعتراض به بالا رفتن قیمت بنزین شکل گرفت و مردم جان به لب رسیده که خواهان آزادی و پایان دادن بهادامه