Post Tagged with: "مقاومت"

فیلم سینمایی سرهنگ ثریا، تف سربالا بر ریش و پشم آخوندی

فیلم سینمایی سرهنگ ثریا، تف سربالا بر ریش و پشم آخوندی

اخبار, دیدگاها نوامبر 20, 2023 ساعت 16:25

محمد قرایی خمینی دجال با شم ضد انقلابی که داشت بیش و پیش از بقیه سردمداران رژیم ولایی، متوجه آلترناتیو و دشمن اصلی خویش شد. روز ۲۲ خرداد ۱۳۵۹ مجاهدین خلق یک تجمع ۲۰۰ هزار نفری در استادیوم امجدیه تهران داشتند. سخنرانی تاریخی مسعود رجوی تحت عنوان ”چه باید کرد”ادامه

مماشات، جنگ غزه، «سر مار»

مماشات، جنگ غزه، «سر مار»

اخبار, دیدگاها نوامبر 19, 2023 ساعت 00:17

نعمت فیروزی تاریخچه مماشات مفهوم مماشات، در حالی که معمولاً با وقایع منتهی به جنگ جهانی دوم مرتبط است، موضوعی تکرارشونده در سیاست جهانی در طول تاریخ مدرن بوده است و در قالب‌های مختلف ظاهر می‌شود. سیاست مماشات از قرن نوزدهم تا به امروز توسط دولت ها و رهبران مختلفادامه

قهرمان حقوق بشر دکتر آلخو ویدال کوادراس

قهرمان حقوق بشر دکتر آلخو ویدال کوادراس

اخبار, دیدگاها نوامبر 13, 2023 ساعت 15:03

محمد قرایی خبر درد ناک ترور نافرجام دکتر آلخو ویدال کوادراس سیاستمدار برجستهٔ اسپانیایی، در روز جمعه، ۹ نوامبر در مرکز مادرید، همگان را در بهت و حیرت فرو برد. دکتر ویدال روی تخت بیمارستان متهم نخست را پدر خوانده تروریست در تهران شناخت. خبرتکاندهنده این ترور ناجوانمردانه، همچون بمبادامه

تروردکترآلخوویدال کوادراس درمادرید

تروردکترآلخوویدال کوادراس درمادرید

بعدازظهر امروز دکتر آلخو ویدال کوادراس رئیس کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت و نایب‌رئیس پارلمان اروپا (۱۹۹۹-۲۰۱۴) در مادرید هدف یک سوء قصد تروریستی قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت. تروریستها که سوار بر یک موتورسیکلت بودند او را از روبه‌رو هدف گلولهادامه

داد گاه استیناف دژخیم حمید نوری در استکهلم پایان یافت

داد گاه استیناف دژخیم حمید نوری در استکهلم پایان یافت

اخبار, دادگاه جلاد نوری, دیدگاها نوامبر 9, 2023 ساعت 18:39

محمدقرایی هفته گذشته دادگاه استیناف دژخیم حمید نوری پس از طی ده ها جلسه به پایان رسید. روز دوشنبه ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۲ برابر با ۶ اکتبر ۲۰۲۳ وکیل برجستۀ مجاهدین خلق ایران، آقای کنت لوئیس به مدت ۴ ساعت اندی به دفاع از شاهدان و شاکیانش پرداخت. روز هایادامه

جلسه دادگاه تجدید نظر حمید نوری محکوم به قتل عام ۱۳۶۷ در ایران رو به پایان است

جلسه دادگاه تجدید نظر حمید نوری محکوم به قتل عام ۱۳۶۷ در ایران رو به پایان است

درروزهای دوشنبه وسه شنبه ،۶ و۷ نوامبر۲۰۲۳ جلسه دادگاه تجدیدنظرحمید نوری که به حبس ابد خود اعتراض کرده بود، برقرارشد وروبه پایان است . جلسه دفاعیات وکیل مجاهدین خلق،کنت لوئیس دردادگاه یکی ازدژخیمان قتل‌عام۶۷ ، دادگاه استیناف دژخیم حمید نوری، از عاملان اجرای قتل‌عام۶۷ در زندان گوهردشت،درروزدوشنبه برگزار شد. اینادامه

ننگ تاریخ حقوق بشرملل متحد وبوی تعفن سیاست مماشات  

ننگ تاریخ حقوق بشرملل متحد وبوی تعفن سیاست مماشات  

اخبار, جهان, حقوق بشر نوامبر 3, 2023 ساعت 14:50

 براستی انتصاب ریاست نماینده مارولایت فقیه برکرسی مجمع اجتماعی شورای حقوق بشرننگ تاریخ حقوق بشرملل متحد وزوال بشریت است یا رفراندمی برای آگاهی جهانیان ؟ روز گذشته بیش از ۱۸۰سازمان غیردولتی ، شخصیت حقوق بشری قضات برجسته و برندگان جایزه نوبل ریاست نماینده رژیم جهل وجنایت برجلسه دوروزه مجمع اجتماعی وشورایادامه