۲۳ دختر و پسر در ارتباط با یک «میهمانی مختلط» در دزفول بازداشت شدند

به گزارش مهر، سرهنگ علی الهامی فرمانده نیروی سرکوبگر انتظامی دزفول روز جمعه ۱۴ آبان گفته است،۱۱ دختر و ۱۲ پسر در ارتباط با یک میهمانی مختلط در یکی از باغات دزفول در استان خوزستان بازداشت شده اند.

وی همچنین تاکید کرده است، این دختران و پسران در آستانه اربعین با برگزاری مراسم رقص مختلط « هنجار شکنی» کرده اند.

وی اضافه کرده است: «در حالی که مردم دزفول در حال تدارک مراسمات عزاداری ماه صفر و اربعین حسینی هستند؛ عده‌ای هنجار شکن اقدام به برگزاری مراسم مختلط رقص در یکی از باغات واقع در شهرک بن جعفر دزفول کردند که بر اساس حکم قضائی همه آنان دستگیر شدند.»

علی الهامی گفت : نیروی انتظامی دزفول طبق حکم قضائی اقدام به پلمپ باغ و دستگیری ۱۱ دختر و ۱۲ پسر شرکت کننده در این مراسم غیر شرعی کرده است.

طی روزهای گذشته تعداد زیادی از جوانان به بهانه مهمانیهای مختلط یا جشنهای غیر متعارف در نقاط مختلف ایران توسط نبروهای سرکوبگر بازداشت شده اند.

در همین اثنا شب نهم آبان نیر 17 دختر و پسر را که به مناسبت جشن هالووین در یک منزل مسکونی پارتی مختلط برگزار کرده بودند دستگیر کرد.