دیدگاها

نعمت فیروزی: مصاف با «مارپیچ سکوت»؛ انحصار رسانه ایی؛ اختناق مطلق

نعمت فیروزی: مصاف با «مارپیچ سکوت»؛ انحصار رسانه ایی؛ اختناق مطلق

دیدگاها ژانویه 15, 2021 ساعت 17:36

سرکوب و تبلیغات انحصاری دو اهرمی است که به موازات هم در نظام های دیکتاتوری بر علیه مخالفین بکار برده میشود .تبلیغات از این جهت انحصاری است که تبليغات مخالف یا اساسا امكان پذير نیست یا همراه با وحشت و ترس از دستگيری و پرداخت قیمتی گزاف است . درادامه

جمشید پیمان: چند نکته در باره ی خلبان بهزادِ معزی!

جمشید پیمان: چند نکته در باره ی خلبان بهزادِ معزی!

دیدگاها ژانویه 11, 2021 ساعت 14:23

پیش از آغاز: شرمنده و پشیمانم که این نکته ها را پیش از مرگش نگفتم! و پشیمانی و شرمندگی ام چند برابر است که بر آنها واقف بودم و بر زبان نیاوردم:نکته نخست : قهرمانی که هرگز قهرمانی اش را برجسته نکرد!نکته دوم: در اتخاذ بزرگ‌ترین تصمیم زندگی اش کهادامه

جمشید پیمان: اونقدر در گیر کار بود که وقت نداشت به چیزی به اسم ” آرزو” فکر کنه!

جمشید پیمان: اونقدر در گیر کار بود که وقت نداشت به چیزی به اسم ” آرزو” فکر کنه!

دیدگاها ژانویه 8, 2021 ساعت 01:00

اینو میشناسین؟ اسمش رضا بود. سیزده سالش بود که تو “سیمای آخوندی” ازش پرسیدن چه آرزویی داری؟ گفت: به آرزو فکر نکردم، زیاد کار می کنم، وقت ندارم به آرزوهام فکر کنم! رضا هیجده ساله که شد انگار فقط یک آروز داشت: مرگ! برای رسیدن به این آرزوش وقت گذاشت،ادامه

جمشید پیمان: «این زن از آسمان نمی آید»

جمشید پیمان: «این زن از آسمان نمی آید»

دیدگاها دسامبر 29, 2020 ساعت 23:59

سال2021 میلادی بر همه ی عاشقان آزادی فرخنده باد «این زن از آسمان نمی آید» هدیه ی من به پیشتازانِ جنبش مقاومت، زنانِ رزمنده ی ارتش آزادی‌بخش ملی ایران این زن از آسمان نمی آید او زمینی ست، رو به رویِ من است! جانش از جنسِ عشق و آزادی هرادامه

جمشید پیمان: زِ لبخندَت افشان به یَلدا فروغ

جمشید پیمان: زِ لبخندَت افشان به یَلدا فروغ

دیدگاها, فرهنگی دسامبر 18, 2020 ساعت 22:18

«برای یلدای ایستاده در آستانه ی دَر» به چشمم نشان گرچه از خواب نیست به جانم تمنّای مهتاب نیست   شبم همچو تهمینه آبستن است وِرا کودکی غیر سهراب نیست   چو بالد، بمیرد به چنگِ غروب غروبِ ستم‌گر ولی باب نیست   فراروی خود هرچه بینم غم است درادامه

برای پرواز برادر، مسئول و استادم، مجاهد کبیر حمید اسدیان

برای پرواز برادر، مسئول و استادم، مجاهد کبیر حمید اسدیان

اخبار, دیدگاها, مقالات دسامبر 15, 2020 ساعت 23:46

برای پرواز برادر، مسئول و استادم، مجاهد کبیر حمید اسدیان حمید نصیری تو که رفتی….. تو که رفتی من از آیندة خود سیر شدم پشت یک زاویة کور زمین گیر شدم تو که رفتی شعر و قصه به عزای تو نشست کمر هرچه صداقت؛ آه! از این غم شکست توادامه

جمشید پیمان: در سوگِ دوست نازنینم؛ حمید اسدیان

جمشید پیمان: در سوگِ دوست نازنینم؛ حمید اسدیان

دیدگاها دسامبر 14, 2020 ساعت 22:12

به ” سادگی” آراسته بود، دلش از عشق سرشار بود، در جانش پرنده ی آزادی پرواز می کرد. سینه اش از پیکار با پلشتی و پلشت های روزگار  می جوشید. آرزویش رهایی ایران بود و سرمایه اش جان پرمایه اش بود. او مجاهد خلق بود! او حمید اسدیان بود: مجاهدادامه