دیدگاها

«چنگال مورتون»و انتخاب بین بد و بدتر

«چنگال مورتون»و انتخاب بین بد و بدتر

اخبار, دیدگاها جولای 19, 2024 ساعت 15:15

نعمت فیروزی مقاومت و پتک تحریم سگ زرد را از صندوق بیرون آورد! در تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی، گاهی با موقعیت‌هایی مواجه می‌شویم که انتخاب‌های موجود همه به نظر نامطلوب و نادرست می‌آیند. در چنین مواقعی، ممکن است به نظر برسد که باید بین “بد” و “بدتر” یکی راادامه

سگ زرد برادر شغال است!

سگ زرد برادر شغال است!

اخبار, دیدگاها جولای 6, 2024 ساعت 23:22

نعمت فیروزی تا چشم کار می‌کند امواج انسانی است که در یکی از خیابان های برلین در حرکت است! این یک بیان ساده از یک اتفاق بزرگ و کم سابقه، از گردهمایی بزرگ و جهانی ایرانیان است و در ۲۹ ژوئن گذشته توسط همه دوربین های روشن و حتی خاموش!ادامه

روایت مصداقی از پل رومی و دم خروس نفوذ 

روایت مصداقی از پل رومی و دم خروس نفوذ 

اخبار, دیدگاها ژوئن 25, 2024 ساعت 17:16

 محمود رویایی چندی پیش نویسنده درمطلبی با عنوان «رد پای نفوذ در خاطرات مصداقی پنهان‌کردنی نیست» نشان داد که مزدورنفوذی چگونه با لیسیدن چکمه‌های کثیف ثابتی، قُدقُدش را برای شاه می‌کند و پشت‌پرده تخمش را برای شیخ می‌گذارد.اوهمچنین چند نمونه از پنهان‌کاری ها و پرده‌بازی ها و رازهای پشت پرده‌اشادامه

تشبثات مذبوحانه ارتجاع و استعمار علیه مقاومت در آستانه کهکشان برلین

تشبثات مذبوحانه ارتجاع و استعمار علیه مقاومت در آستانه کهکشان برلین

اخبار, دیدگاها ژوئن 22, 2024 ساعت 17:26

محمدقرایی   حجم شیطان سازی علیه مجاهدین خلق ومقاومت به گونه ای بی سابقه درهمکاری مذبوحانه ارتجاع و استعمار درآستانه گردهمایی تاریخی وکهشکان سالانه مقاومت در۹تیر۱۴۰۳ دربرلین درمقاله بیان شده است.جزئیات مهم از نمونه های شیطان سازی ازجمله درروزنامه لوموند پاریس ، فیلم فستیوال به اصطلاح ”مستند” کودکان کمپ اشرفادامه

«دموکراسی گروگانی»،«دیاسپورای ایرانی»و کهکشان برلین

«دموکراسی گروگانی»،«دیاسپورای ایرانی»و کهکشان برلین

اخبار, دیدگاها ژوئن 21, 2024 ساعت 14:12

نعمت فیروزی سرنوشت تابناک خلق هرگز از پیش تعیین نمی شود، در لحظه اراده کردن و برخاستن و گام برداشتن است که  درخشیدن آغاز می کند. در دنیای تک قطبی امروز، نفس استقلال یک جنبش بقدر کافی چالش در پیش رو دارد که موفقیت آن را غیرمحتمل کند، اما اینادامه

«روایت شویی» قلوی دوم پولشویی

«روایت شویی» قلوی دوم پولشویی

اخبار, دیدگاها ژوئن 10, 2024 ساعت 11:19

نعمت فیروزی  ابتکار «پولشویی»! (Money Laundering) در عصر حاضر به گروه تبهکار آلکاپون در دهه سوم قرن گذشته باز می گردد اما، آنها در پیچیدگی و گسترگی و سازمان یافتگی به گرد پای نظام فاشیسم آخوندی نمی رسیده اند. این نوشته قصد پرداختن به مفهوم پولشویی ندارد اما ضمن اشارهادامه

نفرین دوزخ!

نفرین دوزخ!

اخبار, دیدگاها ژوئن 1, 2024 ساعت 00:28

نعمت فیروزی پیش‌بینی رویدادهای آینده یک کار پیچیده و چالش برانگیز است و سیاست قلمروی آن را چالش برانگیزتر کرده است. تحلیل آنچه در آینده بطور قطع رخ خواهد داد، البته امری امکان ناپذیر است. اما می توان تحولات را در تابلوهای مختلف فرموله کرد، و سیر تحولات را برادامه