دیدگاها

جمشید پیمان: ” پیمان نوین” آقای رضا پهلوی – به عمل کار برآید …!

جمشید پیمان: ” پیمان نوین” آقای رضا پهلوی – به عمل کار برآید …!

دیدگاها سپتامبر 30, 2020 ساعت 20:46

مختصری درباره ” پیمان نوین” آقای رضا پهلوی و در پاسخ به پاره ای ساده انگاری ها من قبول دارم که رضا پهلوی در میان مردم ایران هواخواه دارد. بگوییم ندارد، حقیقت را می پوشانیم. به کمیت و کیفیت هواخواهانش کاری ندارم. اما به هر حال چشم به دهان اوادامه

جمشید پیمان: ننگ است رسم تسلیم، در پیش دشمنِ دون

جمشید پیمان: ننگ است رسم تسلیم، در پیش دشمنِ دون

دیدگاها, فرهنگی سپتامبر 30, 2020 ساعت 13:04

ای بهترین رفیقم،ای مهربان‌ترین یار گسترده سایه خورشید، خوابی هنوز ای دوست؟ از چشم پر خمارت، یک لحظه پرده بَر‌دار!   ای مانده دور از من، در ورطه های ظلمت گامی بسوی من نِه، آغوش مهر بگشا دستانِ خواهشم را ، در دست خویش بفشار!   ای بهترین رفیقم، ایادامه

مجتبی قطبی
28 11 2019

مجتبی قطبی: بی بی سی “میراث خوار استعمار”

دیدگاها سپتامبر 24, 2020 ساعت 17:12

شاید برای رادیو بی بی سی به روالی معمول تبدیل شده که هر از چندگاهی و یا به مناسبتهای مختلف به مدد مردگان تاریخ بشتابد. امتداد همین روال را اخیرا در دو  گزارش “محرمانه” این رسانها در ضدیت با مجاهدین خلق شاهد بودیم.(1) بی بی سی در رابطه با چهلمینادامه

حمید نصیری: کلیپ جدید ترانه دریاچه خون

حمید نصیری: کلیپ جدید ترانه دریاچه خون

اخبار, دیدگاها, فرهنگی سپتامبر 17, 2020 ساعت 10:20

بمناسبت اعدام قهرمان قیام نوید افکاری جدید ترانه دریاچه خون ترانه سرا: حمید نصیری آهنگ و تنظیم: محمد شمس خواننده: مسعود درویش ترانه دریاچه خون، 21سال پیش برای یاد بود جاودانه فروغهای قتل عام شده در سال 67 سروده شد. اما، از آن زمان تاکنون ارابه مرگ ولی فقیه ارتجاعادامه

حمید نصیری: «نوید»، روئید، شکوفه شد و شکوه آفرید

حمید نصیری: «نوید»، روئید، شکوفه شد و شکوه آفرید

دیدگاها, مقالات سپتامبر 14, 2020 ساعت 13:26

حمید نصیری طناب دار نبود، مدال افتخارش بود که برگردنش آویخته شد. مدالی که بام جهان به افتخارش فرو ریخت و به زیر گام استوارش در آمد. مگر خودش در واپسین لحظات در مانیفست کوتاه زندگی اش نگفت و ننوشت که: «… امروز خوشحالم، چون همان چرخ روزگار، باز همادامه

حمید نصیری: بمناسبت میلاد سازمان مجاهدین خلق ایران

حمید نصیری: بمناسبت میلاد سازمان مجاهدین خلق ایران

اخبار, دیدگاها, فرهنگی, مقالات سپتامبر 5, 2020 ساعت 16:27

                                                     برای میلاد سازمان مجاهدین خلق گوهر همیشه تابان خلق قهرمان ایران                                                                                        حمید نصیری گوهرِ رعنا  شب آمد و شب ماند  زمانٍ مغموم تعريف دلتنگي بلند بود و تنهايي و نان شب، مرهون افتخار بندگي اجباري.  دردا ! كه سكوت مزمن موروثي شرمي بر نمي‌انگيخت و شگفتا! در هراس ازادامه

جمشید پیمان: هم بکوبم دَرِ بهشتِ خدا…

جمشید پیمان: هم بکوبم دَرِ بهشتِ خدا…

دیدگاها آگوست 27, 2020 ساعت 23:06

هم بکوبم دَرِ بهشتِ خدا هم نهم پا به جَنّتِ شدّاد   رفتگان را که برده ام از یاد ماندگان را چرا دهم بر باد؟   میکنم تُرش با یکی غوره کشمشی سازدم ز غم آزاد   پیشه ام گشته این زمانه سکوت پیش ظالم نمی زنم فریاد     سرادامه