دیدگاها

طنز تلخ، آبلوموف در جستجوی مرجع!!

طنز تلخ، آبلوموف در جستجوی مرجع!!

اخبار, دیدگاها فوریه 1, 2023 ساعت 12:02

غلتیدن از بحرانی به بحران دیگر از ویژگی های حرکت رژیم فاشیسم مذهبی بوده است. برای رژیم، نه کیفیت حکومت داری! که ماندن در قدرت با هر شرایط وفلاکتی مهم است. اینچنین به ضرب المثل از این ستون به آن ستون فرجی است هم مصداق بخشیده! از آغاز قیام درادامه

دلیل فراوان است، امّا برای من همین دو دلیل کافی است

دلیل فراوان است، امّا برای من همین دو دلیل کافی است

اخبار, دیدگاها ژانویه 23, 2023 ساعت 13:05

جمشید پیمان، گفت: به آقای رضا پهلوی وکالت میدهی؟ گفتم: چه وکالتی؟ گفت : او را وکیل کنی که جای تو با مقام های بلندپایه دولت های بزرگ ملاقات کند و از آنها بخواهد از مبارزه ی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی دفاع کنند! گفتم:  اولا این کار نیازی بهادامه

آسیب شناسی آفت های انقلاب 

آسیب شناسی آفت های انقلاب 

اخبار, دیدگاها ژانویه 22, 2023 ساعت 20:26

«عینیت فاسد شده» «ذهنیت فاسد شده»(۱) تولید می کند  شناخت را در ساده ترین و کلی ترین بیان« انعکاس عین درذهن» تعریف کرده اند. البته این انعکاس با آنچه در آینه رخ میدهد متفاوت است. تفاوتش در این است که آینه پردازش نمیکند اما عین در ذهن افراد بعد ازادامه

 ائتلاف یا ابتذال پوپولیسم فالوری بر پیکره انقلاب!؟

 ائتلاف یا ابتذال پوپولیسم فالوری بر پیکره انقلاب!؟

یکی از شاگردان هانا آرنت فیلسوف آلمانی بنام «الیزابت مینیچ» در کتابی بنام «شرارت ابتذال»، با جابجا کردن عبارت استاد خود آرنت، ( ابتذال شر) مفهوم شرارتی که حاصل عدم توانایی تفکر صحیح و ارزیابی عقلانی شرایط آدمی است را توضیح می دهد. از نظر مینیچ، انسان عصر ما بهادامه

لحظه ی بی تو بودنم سالی ست«جمشید پیمان»

لحظه ی بی تو بودنم سالی ست
«جمشید پیمان»

اخبار, دیدگاها, فرهنگی ژانویه 3, 2023 ساعت 02:01

ای قرار جهانِ پر آشوب، خوب دانی که بی قرار تواممرکز کهکشان عشقی تو، منِ سر گشته، در مدار توام لحظه ی بی تو بودنم سالی ست،  لحظه ها را چگونه بشمارم؟در همه سال های جان فرسا، لحظه لحظه،به انتظار توام بی تو هرگز غزل،غزل نشود، شاعران در به درادامه

جمشید پیمان: یلدایِ وطن را سحری هست…

جمشید پیمان: یلدایِ وطن را سحری هست…

دیدگاها دسامبر 23, 2022 ساعت 21:28

یلدایِ وطن را سحری هست اگر مابا آتشِ جان بر شب تاریک بتازیم.یلدای وطن را سحری هست اگر ماخود را به ستم‌کاریِ ضحّاک نبازیم. یلدای وطن را سحری هست اگر ماتوفیم به ملّای ستم‌کاره یِ کلّاش ،باعزم چو البرز بکوبیم سرش راآلوده نگردیم به افسوس وُ به ای‌کاش یلدای وطنادامه

دلم آرام می‌گیرَد

دلم آرام می‌گیرَد

اخبار, دیدگاها دسامبر 14, 2022 ساعت 13:34

جمشید پیمان،  تو را هرگاه می بینم دلم آرام می‌گیرد پُر از شوری، پُر از شادی پُر از گل‌بانگِ آزادی پُر از نوری، پُر از امّید تو را هرگاه می بینم دلم آرام می‌گیرد به لب داری گُلِ خنده وَ در چشمانِ بیدارت نمی بینم خطِ تردید تو مام مهربانادامه