دیدگاها

«ما درخواست نمی‌کنیم! ما تسخیر میکنیم! ما به کرسی می نشانیم!»

«ما درخواست نمی‌کنیم! ما تسخیر میکنیم! ما به کرسی می نشانیم!»

اخبار, دیدگاها ژوئن 6, 2023 ساعت 18:46

نعمت فیروزی تجربه همه جنبش هاو قیام های رهایی بخش بیانگر این است که هیچ قیام وانقلابی در یک خط مستقیم به پیروزی نرسیده است. بلکه همه دارای حرکت سینوسی (فراز وفرود) بوده اند. همه حاکمان ستمگر وحامیان داخلی وخارجی شان نیز هرگاه که جنبش ها در فرود بوده اند،ادامه

مرگ عدالت در اتحادیه اروپا

مرگ عدالت در اتحادیه اروپا

اخبار, دیدگاها می 26, 2023 ساعت 23:24

افسانه اسکویی زمانی که عدالت را به دست بی وجدان ها می سپارند حکم اعدام حقوق بشررا می دهند. این همان کاری است که دولت بلژیک  بی شرمانه انجام داد و اسدالله اسدی دیپلمات تروریست را به ایران بازگرداند. دیپلمات تروریستی که جان صدها مسافر را با بمبی درکیف دستیادامه

«مقاومت به هر قیمت» یا «خشونت پرهیزی»؟

«مقاومت به هر قیمت» یا «خشونت پرهیزی»؟

اخبار, دیدگاها می 23, 2023 ساعت 13:09

نعمت فیروزی قسمت دوم : در ترازوی تعادل قوا برای تغییر و جابجایی هر پدیده به قدرت نیاز است. و جواب معادله تغییر اجتماعی نیز چیزی جز قدرت نیست. تاریخ هم بار ها گفته قدرت عنصر مادی محقق شدن پیروزی ها، و نداشتن قدرت مبین شکست ها و ناکامی هاادامه

«مقاومت به هر قیمت» یا «خشونت پرهیزی»؟

«مقاومت به هر قیمت» یا «خشونت پرهیزی»؟

اخبار, دیدگاها می 22, 2023 ساعت 12:14

نعمت فیروزی قسمت اول : کاوشی در واژه مقاومت بشر برای بیان کلی همه درد و رنج ها، واژه «ستم» و معادل آن در زبان های مختلف را خلق کرده است. «ستم» یکی از واژه هایی است که میلیونها نفر قبل و بعد از تولدش بر روی زمین آن راادامه

موافق یا مُخالف؟

موافق یا مُخالف؟

اخبار, دیدگاها می 16, 2023 ساعت 12:55

جمشید پیمان نکته ی نخست: وقتی رژیم جمهوری اسلامی مهسا(ژینا) امینی را کشت، خون او جرقه ای شد در جنگل آرزوهای مردم ایران. بسیاری از آزادی خواهان که به نقطه ی انفجار رسیده بودند، با این جرقه شعله ور شدند! جنبش اعتراض به حجاب اجباری با شتابی شگفتانه به صورتادامه

پایان شاه و شیخ آزادی و استقلال ایران را تضمین می کند

پایان شاه و شیخ آزادی و استقلال ایران را تضمین می کند

اخبار, دیدگاها می 12, 2023 ساعت 16:16

افسانه اسکویی چرا مردم ایران شعار می دهند: ”نه سلطنت، نه رهبری،  دموکراسی، برابری؟” یا ”مرگ برستمگر چه شاه باشد چه رهبر” یا ”سلطنت، ولایت یک صد سال جنایت” ؟ بررسی وقایع قرن گذشته ایران وضعیت اسفناک سیاسی، اجتماعی و اقتصادی امروز ایران را بیان می کند. ایران نه تنهاادامه

مجاهدین کابوس جبهه ضد خلق!

مجاهدین کابوس جبهه ضد خلق!

اخبار, دیدگاها می 4, 2023 ساعت 17:08

نعمت فیروزی اپیزود اول :  پس از حدود دو ماه، اتوبوس مجانی منشور ائتلاف هرمافرودیت(دوجنسیتی) سلطنت و جمهوری! از کار افتاد و شوفر و شاگردشوفر به فاصله کمی پیاده شدند. کمی بعد شاگرد شوفر لو داد که هم موتور اتوبوس سوخته و هم شوفر گواهینامه رانندگی نداشته! واتوبوس به مقصدادامه