دیدگاها

جمشید پیمان: آغاز سال نو فرخنده باد!

جمشید پیمان: آغاز سال نو فرخنده باد!

دیدگاها مارس 18, 2021 ساعت 13:27

ــ آغاز سال نو و فرا رسیدن بهار را به همه ی ایرانیان دل‌بسته و سرسپرده ی ” آزادی” شادباش می گویم!ــ شادباش ویژه ام به ایرانیان آزادی‌خواهی که برای رهاندن میهنشان از ستم سامانه ی بی سامان آخوندی(جمهوری اسلامی) می کوشند.ــ ویژه ترین شادباشم برای ایرانیان آزادی‌خواهی که درادامه

محمد قرایی: فریاد رسای رنج اسیران و خون شهیدان درآسمان ایران

محمد قرایی: فریاد رسای رنج اسیران و خون شهیدان درآسمان ایران

دیدگاها مارس 11, 2021 ساعت 09:56

آخرین پیام کوتاه و خط دهنده آقای مسعود رجوی را با صدای گرم خودشان ازسیمای آزادی با جان و دل شنیدیم. هم سن وسالان من به یاد دارند آن هنگام که قداره بندان رژیم ولایی بردفاترمحاهدین هجوم آوردند وعرصه را بزعم خویش برمقاوت تنگ ساختند، ما هواداران شعاردادیم : مجاهدادامه

محمد قرایی: 8 مارس، روز جهانی زن برزنان ستمدیده ایران مبارک باد

محمد قرایی: 8 مارس، روز جهانی زن برزنان ستمدیده ایران مبارک باد

دیدگاها مارس 9, 2021 ساعت 03:16

روز خجسته زن بر پرچم دار و فاتح رهایی زنان ایران، رئیس جمهوربرگزیده مقاومت خانم مریم رجوی، هزاران بار مبارکباد. هشتم مارس بر مادر رضایی های شهید، عزیز مجاهدین، مقاوم ترین و صبورترین مادرایران زمین مبارکباد. روز زن بر زنان قهرمان دربند، مریم اکبری منفرد، آتنا دائمی، گلرخ ابراهیمی ایرایی،ادامه

جمشید پیمان: مامان جان، جارو برقی را کجا گذاشتین؟

جمشید پیمان: مامان جان، جارو برقی را کجا گذاشتین؟

دیدگاها مارس 8, 2021 ساعت 14:08

« برای هشت مارس، روز جهانی زن» مرد گفت: باید بندازیش. اینطوری هم جفتمون خلاص میشیم ، هم آبرو ریزی بار نمیاد.زن جوان روسریشو محکم کرد و گفت : آخه گناه داره، جواب خدا رو چی میدیم؟ـــ الان مهم اینه که شر این گرفتاری کنده بشه. جواب خدا هم باادامه

سارا شاه محمدی: باطل شده ها

سارا شاه محمدی: باطل شده ها

دیدگاها مارس 7, 2021 ساعت 22:03

در سال ۶۲ مطلبی را خواندم که هنوز بعد از طی سال هایی که از آن گذشته به خوبی آن را بیاد دارم . مطلب به این صورت بیان شده بود که مرد چاق و پولدار و زورگویی بر پشت یک مرد فقیرو نحیفی نشسته و آن بیچاره را وادارادامه

سارا شاه محمدی: ذات بد نیکو نگردد، چون که بنیادش بد است

سارا شاه محمدی: ذات بد نیکو نگردد، چون که بنیادش بد است

دیدگاها مارس 4, 2021 ساعت 02:22

اتفاقات و تحولات اخیر در صحنه مقاومت و پیروزی بزرگی که در زمینه شکست سهمگین رژیم تروریستی آخوندی در دادگاه آنتورپ روی داده بسیار قابل تامل است و باید که روی آن مروری عمیق داشت تا بتوان موقعیت درست مقاومت و رژیم را دید.از جمله باید تغییری که در موقعیتادامه

محمد قرایی: دریوزگان حقیر و جیره خواران بی مقدار

محمد قرایی: دریوزگان حقیر و جیره خواران بی مقدار

دیدگاها مارس 2, 2021 ساعت 15:29

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت ایران، اخیرا نامه روشنگرانه یکی از همکاران سابق اطلاعات آخوندها در آلبانی را – خطاب به دبیر کل ملل متحد – به اطلاع هموطنان رساند. بدلیل اهمیت عبرت انگیز این افشاگری، چند بار با دقت آن را مطالعه کردم. پیشنهادم این است کهادامه