اخبار کارگری

دولت دست از سر منابع کارگران بردارد

دولت دست از سر منابع کارگران بردارد

اخبار کارگری نوامبر 21, 2020 ساعت 14:19

روز ۲۹ابان سالگرد تصویب قانون کار در ایران است. کارگران محروم ایرانی که هر روز با فقر و بیکاری. و عدم امنیت شغلی و پرداخت نشدن بموقع دستمزد خود روبرو هستند میگویندکه قانون کار، “قانون حداقل ها” است. به نوشته ایلنا، حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها وادامه

افشا دروغهای امام جمعه برای بازگشت کارگران  اخراجی

افشا دروغهای امام جمعه برای بازگشت کارگران اخراجی

اخبار کارگری نوامبر 18, 2020 ساعت 18:54

چهل و چند سال است که اخوندها مشغول گول زدن مردم هستند و وعده های دروغ میدهند یکی نیست از این کارگران بپرسد چند بار تا بحال گول اخوندها را خورده اید؟ در هفته گذشته نماینده جنایتکار خامنه ای در استان خوزستان به جمع کارگران اعتصابی هفت تپه رفت وادامه

کارگران: نه «بیمه» داریم نه «شغل»!

کارگران: نه «بیمه» داریم نه «شغل»!

اخبار کارگری نوامبر 18, 2020 ساعت 15:09

کارگرانی ایرانی در چنان وضعیت اسفناکی قرار دارند که گاهی مجبور هستند که قرارداد موقت چندماهه -حتی یکماهه- برای انجام کار امضا کنند. انها تن به هر شرایطی برای کار کردن میدهند تا مبادا ا خراج شوند و ماها در صف دریافت حقوق بیکاری منتظر باشند ضمن اینکه اکثر انهاادامه

تجمع کارگران کشت و صنعت کارون موقتا خاتمه یافت

تجمع کارگران کشت و صنعت کارون موقتا خاتمه یافت

اخبار کارگری نوامبر 17, 2020 ساعت 14:18

کارگران پیمانکاری مجتمع کشت و صنعت کارون از هفته قبل بدلیل عدم دریافت حقوق و دستمزد و مزایا و وضعیت شغلی خود دست به اعتراض و تجمع زده بودند که موقتا در پی وعده کارفرما مبنی بر پرداخت بخشی از مطالبات صنفی‌‌شان به تجمع شش روزه خود موقتا خاتمه دادند.ادامه

کارگران شهرداری لوشان: در ۸ماه فقط دوبار حقوق گرفته ایم

کارگران شهرداری لوشان: در ۸ماه فقط دوبار حقوق گرفته ایم

اخبار کارگری نوامبر 13, 2020 ساعت 18:34

هرگز متولیان برنامه موشکی و اتمی و یا افراد سپاه و بسج رژیم از تاخیر بودجه و یا کمبود ان سخنی نگفته اند. هر چه هست اعتراضات کارگران کارخانه ها با حقوق گاهها زیر یک یا دومیلیون و کارگران شهرداریها و بالاخره قشر کارگر که ماکزیموم حقوق انها ۲میلیون تومانادامه

۱۵ کارگر اخراجی هفت تپه به سرکار برمی‌گردند

۱۵ کارگر اخراجی هفت تپه به سرکار برمی‌گردند

اخبار کارگری نوامبر 8, 2020 ساعت 19:30

جنگ. در هفت تپه بین کارگرانی که هیچ چیز برای از دست دادن ندارند بجز شرف خود و رژیم ضدکارگری اخوندی همچنان ادامه دارد. مزدوران رژیم از رئیسی جنایتکار، نماینده خامنه ای و غیره سعی میکنند کارگران را فریب بدهند و یا انها را ازنفس بیاندازند اما انها همچنان ایستادهادامه

اخراج غیرقانونی ۱۵ کارگر هفت تپه

اخراج غیرقانونی ۱۵ کارگر هفت تپه

اخبار کارگری نوامبر 6, 2020 ساعت 23:00

کارگران هفت تپه که هنوز ۴ساعت از ازادی همکاران در زنجیرشان نگذشته بود ، اعلام کردند که ۱۵ نفر از کارگران را بدون دلیل از کارخانه اخراج کرده اند. کارگران میگویند که حقوق ماه شهریور تعداد زیادی را به حساب ریختند اما تعدادی از. کارگران هنوز حقوق خود را دریافتادامه