اخبار

”دنبال گردن برای طناب دارشان می گردند”

”دنبال گردن برای طناب دارشان می گردند”

اخبار, دیدگاها دسامبر 4, 2023 ساعت 13:06

محمد قرایی آمار اعدام جوانان قیامی در زندان های رژیم قرون وسطایی آخوند ها رو به افزایش است. آن ها در هراس از قیام در چشم انداز مردم ایران، نفس ها را می گیرند تا نفسی تازه کنند. در آستانهٔ دومین ماه شروع جنگ غزه و برملا شدن «سر مارادامه

معترضان و زندانیان سیاسی سابق مخفیانه درایران اعدام شدند

معترضان و زندانیان سیاسی سابق مخفیانه درایران اعدام شدند

اخبار, ایران, حقوق بشر, مقالات دسامبر 2, 2023 ساعت 23:06

موج اعدام ها در ایران ادامه دارد و مارهای ضحاک ازخون جوانان ایران زمین ارتزاق می کنند.به گفته زنده یاد دکترمحمد ملکی هنوزجوانان ایران زگهواره تاگور آزادی میجویند. رژیم ایران در ۹ نوامبر دو نفر از قومیت بلوچ را اعدام کرد. هویت قربانیان ناصر ازبگزهی (رخشانی) و ناصر عالیزهی اعلامادامه

رژیم ایران، ماری که صاحبش را هم می بلعد

رژیم ایران، ماری که صاحبش را هم می بلعد

اخبار, دیدگاها دسامبر 2, 2023 ساعت 15:28

افسانه اسکویی  دنیا امروزجنایات رژیم ایران را نه تنها درایران بلکه درخاورمیانه وجهان  شاهد است. سکوت درقبال این رژیم خطا و خیانت به بشریت درایران و جهان است.   عمل تروریستی علیه دکترآلخوویدال کوآدراس، نایب رئیس پارلمان اروپا(۱۹۹۹-۲۰۱۴) درمادرید درروز۹ نوامبر ۲۰۲۳، ریشه دراندیشه فاشیسم مذهبی تروریستی رژیم ایران دارد .ادامه

سریال «بازیافت» شرافت برای جلاد!!

سریال «بازیافت» شرافت برای جلاد!!

اخبار, دیدگاها دسامبر 1, 2023 ساعت 14:38

نعمت فیروزی «اين چه نوع سیستمی است كه وسيله بهتری برای دفاع از خود جز «جلاد» نمی شناسد؟» بيش از صد سال پيش داستايوسكي رماني به نام برادران كارامازوف خلق كرد. در آن کتاب، شكنجه به صورتي بسيار عميق و انساني مطرح شده است. «ايوان»، يكي از دو برادر، برادرادامه

جان زندانی سیاسی یونس آزادبر در خطر است

جان زندانی سیاسی یونس آزادبر در خطر است

اخبار, اخبار مقاومت, ایران نوامبر 30, 2023 ساعت 14:36

زندانی سیاسی یونس آزادبر در وضعیت وخیمی  در زندان لاکان رشت محبوس است. او به دلیل فشارهای مستمر در زندان به عارضه قلبی دچار شده و اکنون راهی بیمارستان شده است. مقامات زندان تاکنون مانع معالجه موثر این زندانی در یک مرکز درمانی تخصصی شدند و به گفته نزدیکانش جانادامه

دیدارهای اخیررئیس جمهورمقاومت مردم ایران مریم رجوی 

دیدارهای اخیررئیس جمهورمقاومت مردم ایران مریم رجوی 

اخبار, اخبار مقاومت نوامبر 29, 2023 ساعت 18:43

خانم مریم رجوی درروزچهارشنبه اول آذرماه ۱۴۰۲ درکنفرانس پارلمان اروپا – استراسبورگ با نام ایران:سرکوب درداخل ، جنگ افروزی وتروریسم درخارج حضورداشتند.   دیدار خانم مریم رجوی  با نمایندگان پارلمان اروپا در استراسبورگ، آقای هانز هیده نماینده پارلمان اروپا از اتریش از گروه سوسیالیست‌ها و دموکرات‌ها و آقای فرانسیشکو گخیروادامه

میدان ما ایران است، سر مار در تهران است

میدان ما ایران است، سر مار در تهران است

اخبار, دیدگاها نوامبر 27, 2023 ساعت 12:09

محمد قرایی این روزها؛ عبارت سر مار در تهران است بکرات در افکار عمومی ایران و جهان و بخصوص در رسانه های مجازی و حقیقی بسیار دیده و شنیده می شود. تاریخچه اش در دوران معاصر برمی گردد به چهار دهۀ قبل و مبتکر و خالقش بنام مقاومت ایران وادامه