اخبار

مرگ عدالت در اتحادیه اروپا

مرگ عدالت در اتحادیه اروپا

اخبار, دیدگاها می 26, 2023 ساعت 23:24

افسانه اسکویی زمانی که عدالت را به دست بی وجدان ها می سپارند حکم اعدام حقوق بشررا می دهند. این همان کاری است که دولت بلژیک  بی شرمانه انجام داد و اسدالله اسدی دیپلمات تروریست را به ایران بازگرداند. دیپلمات تروریستی که جان صدها مسافر را با بمبی درکیف دستیادامه

 اتحاد انجمن ها برای ایران آزاد تصمیم بلژیک برای آزادی دیپلمات ایرانی اسدالله اسدی، محکوم به تروریسم را محکوم می کند

 اتحاد انجمن ها برای ایران آزاد تصمیم بلژیک برای آزادی دیپلمات ایرانی اسدالله اسدی، محکوم به تروریسم را محکوم می کند

ایرانیان مقیم سوئد ، هواداران شورای ملی مقاومت ایران، امروز در مقابل سفارت بلژیک تظاهرات درساعت ۱۶:۳۰ تظاهرات می کنند. اتحاد انجمن ها  برای ایران آزاد، آزادی دیپلمات رژیم ایران اسدالله اسدی را که به اتهام تروریسم به ۲۰ سال زندان محکوم شده بود را به شدت محکوم می کند.ادامه

حضورخانم مریم رجوی درکنفرانس ایران ”چشم انداز تغییر وسیاست اتحادیه اروپا” در بروکسل 

حضورخانم مریم رجوی درکنفرانس ایران ”چشم انداز تغییر وسیاست اتحادیه اروپا” در بروکسل 

اخبار, اخبار مقاومت, ایران می 24, 2023 ساعت 20:25

امروز خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران با استقبال گروهی از نمایندگان پارلمان اروپا وارد محل پارلمان در بروکسل شد و در کنفرانس ”ایران: چشم‌انداز تغییر و سیاست اتحادیه اروپا” شرکت کرد. در این کنفرانس دهها نماینده پارلمان اروپاادامه

بیانیه تاریخی ۱۰۷تن از رهبران پیشین جهان

بیانیه تاریخی ۱۰۷تن از رهبران پیشین جهان

یک صدو هفت تن ازروًسای جمهورونخست وزیران سابق از۴۶ کشور جهان ،ازطرح ۱۰ ماده ای خانم مریم رجوی حمایت کردند. درنامه ای سرگشاده ازطرف از ۱۰۷تن از رهبران پیشین ۴۶کشورجهان که شامل ۵۰ رئیس جمهور،۴۷نخست وزیر، یک صدراعظم و۹ رئیس دولت سابق دیگرازسراسرجهان وهمچنین ۳برنده جایزه صلح نوبل به نامادامه

«مقاومت به هر قیمت» یا «خشونت پرهیزی»؟

«مقاومت به هر قیمت» یا «خشونت پرهیزی»؟

اخبار, دیدگاها می 23, 2023 ساعت 13:09

نعمت فیروزی قسمت دوم : در ترازوی تعادل قوا برای تغییر و جابجایی هر پدیده به قدرت نیاز است. و جواب معادله تغییر اجتماعی نیز چیزی جز قدرت نیست. تاریخ هم بار ها گفته قدرت عنصر مادی محقق شدن پیروزی ها، و نداشتن قدرت مبین شکست ها و ناکامی هاادامه

«مقاومت به هر قیمت» یا «خشونت پرهیزی»؟

«مقاومت به هر قیمت» یا «خشونت پرهیزی»؟

اخبار, دیدگاها می 22, 2023 ساعت 12:14

نعمت فیروزی قسمت اول : کاوشی در واژه مقاومت بشر برای بیان کلی همه درد و رنج ها، واژه «ستم» و معادل آن در زبان های مختلف را خلق کرده است. «ستم» یکی از واژه هایی است که میلیونها نفر قبل و بعد از تولدش بر روی زمین آن راادامه

سه معترض در موج اعدام در ایران اعدام شدند

سه معترض در موج اعدام در ایران اعدام شدند

موج اعدام ها در ایران ادامه دارد رژیم سه مرد را که در ارتباط با قیام مردمی در کشور دستگیر شده بودند، در شهر اصفهان اعدام کرد. این افراد صالح میرهشمی ۳۶ ساله، مجید کاظمی ۳۰ ساله و سعید یعقوبی ۳۷ ساله شناسایی شدند. سه معترض اعدام شده چندین ماهادامه