اعتراضات مردمی

تجمع کارگران شهرداری خرمشهر و اروندکنار برای معوقات مزدی

تجمع کارگران شهرداری خرمشهر و اروندکنار برای معوقات مزدی

صبح امروز شماری از کارگران شهرهای خرمشهر و اروندکنار تجمع کرده و به عدم دریافت مطالبات خود اعتراض کردند.  به گزارش خبرنگار ایلنا، در ادامه اعتراضات صنفی کارگران شهرهای خرمشهر و اروندکنار، صبح امروز سه شنبه (۲۱ اردیبهشت ماه) شماری از کارگران شهرداری این دوشهر، به صورت جداگانه تجمع کردند.ادامه

توصیه به حناچی:دریافت خسارت، از ماموران امنیتی و انتظامی رژيم

توصیه به حناچی:دریافت خسارت، از ماموران امنیتی و انتظامی رژيم

در یک عقب نشینی مفتضحانه، حناچی شهردار رژیم گفت در صورتیکه خسارات شهرداری ها در قیام ۹۸ پرداخت شود، ما شکایت خود را پس خواهیم گرفت!!!!! این بیچاره خبر ندارد که تا کنون هیچ سند و مدرک اصلی در این زمینه که قیام کنندگان خساراتی به شهرداری زده باشند وجودادامه

اعتراض کشاورزان در منطقه چادگان، مدیریت حقابه را به خودمان بدهید

اعتراض کشاورزان در منطقه چادگان، مدیریت حقابه را به خودمان بدهید

اخبار, اعتراضات مردمی آوریل 25, 2021 ساعت 02:30

کشاورزان شرق اصفهان امروز به وعده خود برای اعتراض به حقابه کشاورزی خود در منطقه چادگان، نزدیک سد زاینده رود عمل کردند و خواهان دریافت حقابه کشاورزی شان شدند. ماموران رژیم و همچنین هلیگوپترهای نیروی انتظامی اصفهان بر فراز این تجمع به پرواز درامده بود. گفته میشود که از تهران نیزادامه

تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در چند استان، ما دیگه رای نمیدیم

تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در چند استان، ما دیگه رای نمیدیم

اعتراضات مردمی آوریل 15, 2021 ساعت 18:45

فیلم و شعارهای کوبنده تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی بصورت هماهنگ و تقریبا همزمان مقابل ادارات تامین اجتماعی در چند استان کشور در فضای مجازی منعکس شده است. انها فریاد میزدند، تا حق خود نگیریم، از پا نمینشینیم . از بس دروغ شنیدیم، ما دیگه رای نمیدیم…… امروز (۲۵ فروردین)ادامه

سوزش رژیم از قیام ۹۸،مردم می‌خواهند بدانند که چرا شلیک کردند

سوزش رژیم از قیام ۹۸،مردم می‌خواهند بدانند که چرا شلیک کردند

اعتراضات مردمی آوریل 12, 2021 ساعت 20:32

در قانون تکامل، هر قطره خونی که برای برپایی عدالت و در جنگ با ظلم و ستم بر زمین ریخته میشود، هرگز هدر نخواهد رفت و به ثمر خواهد رسید. همانطور که خون شهدای قتل عام ۶۷ در بدن جامعه در جریان است و هرگز نتوانستند انرا بخشکانند و یاادامه

عقب نشینی رژیم: افزایش حقوق بازنشستگان پرداخت می شود

عقب نشینی رژیم: افزایش حقوق بازنشستگان پرداخت می شود

اعتراضات مردمی آوریل 10, 2021 ساعت 19:07

چند روز بعد از اعتراضات بازنشستگان دلیر و شعارهای تند انها علیه حکومت، رژیم از ترس اوجگیری تظاهراتهای انها به صحنه امد و گفت، همه احکام جدید را مورد بررسی قرار میدهیم و ایرادات انها را رفع میکنیم و تغییرات در حقوق بازنشستگان در فیش حقوقی انها در ماه اردیبهشتادامه

خون شهدای ابان ۹۸ جوشان و زنده در جامعه روان است

خون شهدای ابان ۹۸ جوشان و زنده در جامعه روان است

اخبار, اعتراضات مردمی آوریل 8, 2021 ساعت 18:26

خون جوانان ایران در قیام ۹۸ دامن رژیم را دیر یا زود خواهد گرفت و سرنگونی محتوم این رژیم را. محقق خواهد کرد. نزدیک انتخابات شده است و برای نزدیک شدن به مردم و فریب انها باید از دردها و علایق انها صحبت کرد و به همین خاطر مدتی استادامه