اعتراضات مردمی

قطعنامه کنگره آمریکا در محکومیت قتل‌ عام سال ۶۷، حمایت از قیام وحفاظت از مجاهدان اشرف۳

قطعنامه کنگره آمریکا در محکومیت قتل‌ عام سال ۶۷، حمایت از قیام وحفاظت از مجاهدان اشرف۳

گنگره ایالات متحد قطعنامه دو حزبی شماره ۶۲۷ در مجلس نمایندگان محکومیت رژیم ایران به‌خاطر کشتار زندانیان سیاسی در سال۶۷ وقیام های اخیر فراخوان به عدالت برای قربانیان قطعنامه۶۲۷ توسط ۴۱ نماینده کنگره به ابتکار لنس گودن جمهوری خواه از کمیته قضاییه و استیو کوهن دموکرات رئیس کاکس حقوق‌بشر به ثبت رسید.ادامه

خبری فوری حکم دادگاه فوری پاریس به نفع مجاهدین ومقاومت مردم ایران 

خبری فوری حکم دادگاه فوری پاریس به نفع مجاهدین ومقاومت مردم ایران 

به این ترتیب تجمع وگردهمایی ایران آزاد درپاریس مجازشناخته شد وطبق برنامه برگزارمی شود.حکم دادگاه پیروزی مقاومت وعدالت برزد وبند و تجارت با رژیم ایران است .مقاومت مردم ایران این راسیلی بربناگوش خامنه ای و رئیسی جلاد می داند. به این ترتیب تجمع ایرانیان وهموطنان برای آزادی ایران آزاد دربعدادامه

بیانیه اکثریت اعضای سنای ایتالیا در حمایت از مردم ایران وبرنامه ۱۰ماده‌ای خانم مریم رجوی

بیانیه اکثریت اعضای سنای ایتالیا در حمایت از مردم ایران وبرنامه ۱۰ماده‌ای خانم مریم رجوی

بیانیه اکثریت سنای ایتالیا با امضای ۱۰۳تن از سناتورها – یک وزیر، ۳ نایب‌رئیس سنا، ۳ دبیر سنا، رؤسای ۵ کمیسیون، رؤسای ۴گروه سیاسی و نایب‌رئیسان ۱۲ کمیسیون از امضاکنندگان بیانیه اکثریت سنای ایتالیا هستند. یک نخست‌وزیر پیشین، ۳ معاون نخست‌وزیر و ۲ وزیر سابق در میان امضاکنندگان هستند. اجلاس درادامه

تظاهرات پاریس – از سرنگونی دیکتاتوری شاه تا قیام برای جمهوری دمکراتیک

تظاهرات پاریس – از سرنگونی دیکتاتوری شاه تا قیام برای جمهوری دمکراتیک

 امروز یکشنبه ۲۳بهمن ۱۴۰۱ هموطنان آزاده و حامیان مقاومت ایران به‌مناسبت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی در پاریس دست به تظاهرات و راهپیمایی می‌زنند. محل این تظاهرات در میدان دانفق قشقو (دانفر روشرو) و زمان شروع آن به وقت پاریس ساعت ۱۱ خواهد بود.

قیام سراسری در نودوپنجمین شب قیام

قیام سراسری در نودوپنجمین شب قیام

اخبار, اعتراضات مردمی, ایران, حقوق بشر دسامبر 20, 2022 ساعت 20:52

دربسیاری از شهر ها ،مردم درخیابان های انقلاب وجمالزاده ، شهرک نفت ،اکباتان و دیگر مناطق تهران وهمچنین در رشت ،کرج ومشهد ودیگر شهر ها تظاهرات کردند. مردم دراین تظاهرات ها شعارهایی ازجمله  ”مرگ برخامنه ای ” ،”خیابان راه کار است ،سید علی پاره پاره است ”و،” چه با حجابادامه

۱۶ آذر روزدانشجو وهشتاد وسومین روز قیام سراسری درپیچ وخم جاده  انقلاب نوین 

۱۶ آذر روزدانشجو وهشتاد وسومین روز قیام سراسری درپیچ وخم جاده  انقلاب نوین 

اخبار, اخبار مقاومت, اعتراضات مردمی دسامبر 7, 2022 ساعت 20:52

با اعتراضات واعتصاب ها درسراسر کشور برای هشتاد وسومین روز ودعوت سه روزه ۱۴ تا ۱۶ آذر دربزرگداشت روزدانشجو ۱۶ آذرادامه دارد . تحصن وتظاهرات دانشجویا ن درچندین دانشگاه با توجه به جوامنیتی دانشگاه ها ازجمله دردانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران – دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران – دانشگاه جندی‌شاپورادامه

۱۶ آذر

۱۶ آذر

اخبار, اعتراضات مردمی, ایران, دیدگاها دسامبر 5, 2022 ساعت 20:20

ریختن خون دانشجویان برای تطهیر جنایت کودتا روزدانشجو ۱۶ آذر۱۳۳۲ تقریبآ سه ماه ونیم پس ازکودتای ۲۸ مرداد همان سال درتاریخ ایران اهمیت پیدا کرد.  کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با طرح وحمایت سرویس های اطلاعاتی بریتانیا و آمریکا و با همکاری بخشی ازارتش و محمدرضا پهلوی و آخوند کاشانی مخالفان دولتادامه