دیدگاها

جمهوری و دمکراسی، میوه جنبش های ۱۲۰سال در ایران

جمهوری و دمکراسی، میوه جنبش های ۱۲۰سال در ایران

دیدگاها آگوست 13, 2022 ساعت 10:50

 ایران پس از قیام ۱۳۵۷و قیام های متعدد سراسری سال های  ۸۸ و۹۶و۹۸، اکنون آبستن انقلاب نوین در تکمیل جنبش های ۱۲۰ سال اخیر است.  قیام ۱۳۵۷عملآ نمی توانست در عدم حضور انقلابیون که توسط شاه اعدام یا زندانی بودند ،مفهومی ازانقلاب داشته باشد به همین دلیل دگرگونی رخ داده تغییریادامه

کاوه ال حمودی: قطار برجام به اخر خط رسید

کاوه ال حمودی: قطار برجام به اخر خط رسید

دیدگاها آگوست 13, 2022 ساعت 00:59

مذاکرات فشرده ای که به مدت پنج روز در وین ادامه داشت, در حقیقت پرده آخر از دور نهایی مذاکراتی بود که عمر آن حداقل به7 سال می رسد و رژیم آخوندی کلا بیش از دو دهه است که به عنوان یک رژیم یاغی که به طور مخفیانه برای دست یابی بهادامه

جمشید پیمان: تنگه را گر پر نسازی از خروش

جمشید پیمان: تنگه را گر پر نسازی از خروش

دیدگاها آگوست 10, 2022 ساعت 11:33

تنگه را گر پُر نسازی از خروش بر نمی آید صدا از کوه‌سار گفت هستی با خبر در این دیار تیله ها گردیده افزون از شمار هر طَرَف روُ میکنی چندین و چند تیله بینی، رنگ‌‌رنگ و خوش نگار گفتم از این گِرد های بی حَدَت گردکان داری اگر، چندیادامه

نعمت فیروزی: شکست استراتژی و دیگر هیچ….!

نعمت فیروزی: شکست استراتژی و دیگر هیچ….!

دیدگاها آگوست 10, 2022 ساعت 11:21

مقوله جعل تاریخ یا حوادث تاریخی درسراسر تاریخ و در همه کشورها موضوعیت داشته و پدیده جدیدی نیست. در تاریخ گذشته و معاصر خودمان موارد متعددی از جعل وقایع و حوادث داشته‌ایم.آخوندها اساتیدی بی‌بدیل در جعل خبر و حدیث و روایت در تاریخ  بوده و هستند. و عجیب این‌ که درادامه

امیر کارگر: قطب نمای مجاهدین

امیر کارگر: قطب نمای مجاهدین

دیدگاها آگوست 8, 2022 ساعت 01:05

تحقيق و بررسی گفتار و رفتار و کردار مجاهدین کار پیچیده ای نمی باشد.  هر انسان صادق و مستقلی با یاری جستن از  فقط چند روش  علمی و منطقی می تواند به راحتی مجاهدين را بشناسد.  ده ها هزار كتاب و مقاله و فيلم و همایش و نمایشگاه و سخنرانیادامه

قطار انقلاب در ایستگاه گوادلوپ

قطار انقلاب در ایستگاه گوادلوپ

دیدگاها جولای 28, 2022 ساعت 11:32

ادامه تظاهرات ها ونارضایتی های مردم علیه حکومت شاهنشاهی از۱۷ دی ۱۳۵۶ به جایی رسید که در نهایت به ”انقلاب ۵۷” معروف شد.  سرکوب خونین تظاهرکنندگان توسط ارتش شاهنشاهی در روز ۱۷ شهریور سال ۱۳۵۷ یا  ”جمعه سیاه ” پایان حاکمیت شاه را رقم زد. پس ازسه ماه نشست گوادلوپ از روز ۱۴ادامه

جمشید پیمان: شام اخر و شورِ یهودا

جمشید پیمان: شام اخر و شورِ یهودا

دیدگاها جولای 22, 2022 ساعت 19:49

یهودای اسخریوطی(اسکاریوتی) ، یکی از دوازده حواری عیسا،با دریافت سی سکّه ی نقره عیسا را لو می دهدو سبب ساز قتل او بر صلیب می شود! ــ ماجرای یهودا بسیار شگفت انگیز و پر از عبرت است. او از بنیاد عیسا را به عنوان پسرخدا باور نداشت و او راادامه