دیدگاها

اتوبوس مجانی! در راه تپه های اوین 

اتوبوس مجانی! در راه تپه های اوین 

اخبار, دیدگاها, فعالیتها فوریه 14, 2023 ساعت 23:36

 بی خردی وفریب اوج می گیرد! خرد انسان منبعی است که با آن داوری می کند. می توان گفت خرد، داوری بر پایه تجربه عقل سلیم واطلاعات موجود است. وقتی داوری درست صورت نگیرد ونادرستی استمرار یابد، بی خردی جایگزین می شود. مقصود از بی خردی نا آگاهی نیست. آدمیادامه

دستان حنایی گرگ درانقلاب نوین ایران

دستان حنایی گرگ درانقلاب نوین ایران

اخبار, دیدگاها فوریه 6, 2023 ساعت 22:03

بسیاری ازوالدین قصه گرگ وهفت بزغاله را شب ها برای کودکانشان خوانده بودند.داستانی که در آن گرگ پس ازرفتن مادربزها به جنگل برای تهیه غذا به خانه آنان برای خوردن بزغاله ها می رفت. بزغاله ها می دانستند که صدای مادرشان و دستان حنایی اورا بشناسند وفقط دررا برای اوادامه

طنز تلخ، آبلوموف در جستجوی مرجع!!

طنز تلخ، آبلوموف در جستجوی مرجع!!

اخبار, دیدگاها فوریه 1, 2023 ساعت 12:02

غلتیدن از بحرانی به بحران دیگر از ویژگی های حرکت رژیم فاشیسم مذهبی بوده است. برای رژیم، نه کیفیت حکومت داری! که ماندن در قدرت با هر شرایط وفلاکتی مهم است. اینچنین به ضرب المثل از این ستون به آن ستون فرجی است هم مصداق بخشیده! از آغاز قیام درادامه

دلیل فراوان است، امّا برای من همین دو دلیل کافی است

دلیل فراوان است، امّا برای من همین دو دلیل کافی است

اخبار, دیدگاها ژانویه 23, 2023 ساعت 13:05

جمشید پیمان، گفت: به آقای رضا پهلوی وکالت میدهی؟ گفتم: چه وکالتی؟ گفت : او را وکیل کنی که جای تو با مقام های بلندپایه دولت های بزرگ ملاقات کند و از آنها بخواهد از مبارزه ی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی دفاع کنند! گفتم:  اولا این کار نیازی بهادامه

آسیب شناسی آفت های انقلاب 

آسیب شناسی آفت های انقلاب 

اخبار, دیدگاها ژانویه 22, 2023 ساعت 20:26

«عینیت فاسد شده» «ذهنیت فاسد شده»(۱) تولید می کند  شناخت را در ساده ترین و کلی ترین بیان« انعکاس عین درذهن» تعریف کرده اند. البته این انعکاس با آنچه در آینه رخ میدهد متفاوت است. تفاوتش در این است که آینه پردازش نمیکند اما عین در ذهن افراد بعد ازادامه

 ائتلاف یا ابتذال پوپولیسم فالوری بر پیکره انقلاب!؟

 ائتلاف یا ابتذال پوپولیسم فالوری بر پیکره انقلاب!؟

یکی از شاگردان هانا آرنت فیلسوف آلمانی بنام «الیزابت مینیچ» در کتابی بنام «شرارت ابتذال»، با جابجا کردن عبارت استاد خود آرنت، ( ابتذال شر) مفهوم شرارتی که حاصل عدم توانایی تفکر صحیح و ارزیابی عقلانی شرایط آدمی است را توضیح می دهد. از نظر مینیچ، انسان عصر ما بهادامه

لحظه ی بی تو بودنم سالی ست«جمشید پیمان»

لحظه ی بی تو بودنم سالی ست
«جمشید پیمان»

اخبار, دیدگاها, فرهنگی ژانویه 3, 2023 ساعت 02:01

ای قرار جهانِ پر آشوب، خوب دانی که بی قرار تواممرکز کهکشان عشقی تو، منِ سر گشته، در مدار توام لحظه ی بی تو بودنم سالی ست،  لحظه ها را چگونه بشمارم؟در همه سال های جان فرسا، لحظه لحظه،به انتظار توام بی تو هرگز غزل،غزل نشود، شاعران در به درادامه