دیدگاها

دانستن دردناک است اما تعجب کردن به همان اندازه دردناک است

دانستن دردناک است اما تعجب کردن به همان اندازه دردناک است

اخبار, دیدگاها فوریه 9, 2024 ساعت 14:21

افسانه اسکویی  جشنواره فیلم مستند؟ ! فیلم مستند فیلمی است که جنبه ای ازواقعیت را مستند می کند،اما درفیلم به اصطلاح مستند «کودکان کمپ اشرف» چه واقعیتی نشان داده شد؟ طبق فیلم ”مجاهدین با عراق متحد شدند!،مجاهدین فرقه هستند!ومادران وپدرانی بی عاطفه! ”.این ها جملاتی است که روزانه دراین سالیانادامه

      نه به اعدام

      نه به اعدام

اخبار, دیدگاها فوریه 8, 2024 ساعت 14:25

محبوبه پایمرد در بهمن امسال ، ستاره های زیادی به آسمان ایران اضافه شدند . جوانان دلیری که به جرم اعتراض در مقابل بی عدالتی  دربیدادگاههای چند دقیقه ایی رژیم ایران حکم اعدام می گیرند و به دار آویخته  می شوند. اعدام جوانان ایران نهایت استیصال و ناتوانی رژیم پوسیدهادامه

آفتاب همیشه پشت ابر نمی ماند!

آفتاب همیشه پشت ابر نمی ماند!

اخبار, دیدگاها فوریه 8, 2024 ساعت 13:35

محمد قرایی بدنبال شکست خفت بار رژیم ولایی در پروندۀ دژخیم حمید نوری در دادگاه استکهلم و شکستهای زنجیره ای دیگر از مقاومت و مجاهدین، وزارت اطلاعات ملاها فیلم باصطلاح مستندی! از بچه های اشرف ساخته می شود. این فیلم بسان فیلم ”سرهنگ ثریا” در راستای شیطان سازی علیه مجاهدینادامه

پیکار و همبستگی ملی علیه سانسور قرن 

پیکار و همبستگی ملی علیه سانسور قرن 

اخبار, دیدگاها ژانویه 20, 2024 ساعت 23:21

نعمت فیروزی پیشرفت در زمینه دستگاههای اطلاع رسانی در مدت یک قرن گذشته، این انگاره را در اذهان ما بوجود آوره است که، قرن بیست و یکم به همان اندازه با قرن بیستم فاصله دارد که قرون تاریک از قرن بیستم فاصله دارد. از این رو اگر بشر را درادامه

انتخابات راهی برای ادامه جنایت

انتخابات راهی برای ادامه جنایت

اخبار, دیدگاها ژانویه 17, 2024 ساعت 14:13

محبوبه پایمرد انتخابات دیگری در راه است و خامنه ایی ضحاک در تلاطم زمینه سازی بستری  برای دوباره گمراه کردن مردم ایران و شرکت درانتخابات  است.  انتخابات نمایش مضحکی است که سال ها رژیم ایران برای نشان دادن مردم سالاری دینی نه تنها  در خاورمیانه بلکه در جهان به راهادامه

آرایش ابتذال شرّ و حکم دادگاه سوئد

آرایش ابتذال شرّ و حکم دادگاه سوئد

دیدگاها دسامبر 23, 2023 ساعت 14:01

 نعمت فیروزی آریل دورفمن نویسنده شیلیایی و مشاور آلنده فقیدکه به تصادف از کودتای پینوشه جان سالم بدر برد، از بازداشت پینوشه بسیار دلگرم شده بود، در کتاب «شکست طلسم وحشت» نوشته: « هر بامداد به خاطر همین لذت عدالت است که بیدار میشویم، همین احساس که در جهانی معیوبادامه

آذر – ماه تولد میلیشیای مجاهد خلق 

آذر – ماه تولد میلیشیای مجاهد خلق 

اخبار, دیدگاها دسامبر 17, 2023 ساعت 13:03

محبوبه پایمرد بی مناسبت نیست تا در ماه آذر از تولد میلیشیای مجاهد خلق در آذر سال ۱۳۵۸ که هدفی جز آگاهی وبیداری مردم در سراسر ایران نداشت بنویسیم.  میلیشیای مجاهد خلق در راستای آزادی مردم برای مقاومت علیه ارتجاع دینی حاکم بر ایران خلق شد وشروع به ترویج آرمانادامه