دیدگاها

برآمد امواج توطئه وقصه ژئوپلیتیک!

برآمد امواج توطئه وقصه ژئوپلیتیک!

اخبار, دیدگاها ژوئن 21, 2023 ساعت 19:02

نعمت فیروزی «اگر تکرار کنید تکذیب خواهم کرد!» – «اثری از او باقی نماند» این جمله تصمیم نهایی بود که در سال ۱۹۶۰ برای کودتا علیه دولت ملی پاتریس لومومبا قهرمان استقلال کنگو در هماهنگی بین سازمان سیا آمریکا وMi6 بریتانیا وپادشاه بلژیک، اتخاذ شد وکمیسر سوته بلژیکی با کمکادامه

نوازش گرگ های تشنه به خون توسط استعمار

نوازش گرگ های تشنه به خون توسط استعمار

اخبار, حقوق بشر, دیدگاها ژوئن 20, 2023 ساعت 16:38

افسانه اسکویی پس از شکست استعماردرکودتای ۱۴۰۱ درتعویض رژیم آخوندها با پسمانده رژیم سابق، رضا پهلوی (ساواک) و اصلاح طلب ها(سپاه)،  تنها راه حل را استعمار درنابودی تنها مقاومتی دیده است  که ریشه درسراسرایران و جهان دوانده است یعنی مجاهدین خلق که دراشرف ۳ درآلبانی مستقرهستند. استعمار مایل است خفتادامه

به نام ”هویت ملی ” به کام شاه وشیخ واستعمار 

به نام ”هویت ملی ” به کام شاه وشیخ واستعمار 

اخبار, دیدگاها ژوئن 19, 2023 ساعت 00:10

افسانه اسکویی صحنه های شروع سقوط رژیم دراین روزها چنان پرشتاب پیش می رود که باید برای رسیدن به اخبار این تحولات وقت کافی وچندین گوش وچشم دیگرهم داشت. همنوایی شاه وشیخ درکودتاهای ۱۲۹۹ ،۱۳۳۲، ۱۳۵۷ بدون دنیای مجازی برای استعمارراحت وبی هزینه پیش می رفت .  این روزها موضوعادامه

«ما درخواست نمی‌کنیم! ما تسخیر میکنیم! ما به کرسی می نشانیم!»

«ما درخواست نمی‌کنیم! ما تسخیر میکنیم! ما به کرسی می نشانیم!»

اخبار, دیدگاها ژوئن 6, 2023 ساعت 18:46

نعمت فیروزی تجربه همه جنبش هاو قیام های رهایی بخش بیانگر این است که هیچ قیام وانقلابی در یک خط مستقیم به پیروزی نرسیده است. بلکه همه دارای حرکت سینوسی (فراز وفرود) بوده اند. همه حاکمان ستمگر وحامیان داخلی وخارجی شان نیز هرگاه که جنبش ها در فرود بوده اند،ادامه

مرگ عدالت در اتحادیه اروپا

مرگ عدالت در اتحادیه اروپا

اخبار, دیدگاها می 26, 2023 ساعت 23:24

افسانه اسکویی زمانی که عدالت را به دست بی وجدان ها می سپارند حکم اعدام حقوق بشررا می دهند. این همان کاری است که دولت بلژیک  بی شرمانه انجام داد و اسدالله اسدی دیپلمات تروریست را به ایران بازگرداند. دیپلمات تروریستی که جان صدها مسافر را با بمبی درکیف دستیادامه

«مقاومت به هر قیمت» یا «خشونت پرهیزی»؟

«مقاومت به هر قیمت» یا «خشونت پرهیزی»؟

اخبار, دیدگاها می 23, 2023 ساعت 13:09

نعمت فیروزی قسمت دوم : در ترازوی تعادل قوا برای تغییر و جابجایی هر پدیده به قدرت نیاز است. و جواب معادله تغییر اجتماعی نیز چیزی جز قدرت نیست. تاریخ هم بار ها گفته قدرت عنصر مادی محقق شدن پیروزی ها، و نداشتن قدرت مبین شکست ها و ناکامی هاادامه

«مقاومت به هر قیمت» یا «خشونت پرهیزی»؟

«مقاومت به هر قیمت» یا «خشونت پرهیزی»؟

اخبار, دیدگاها می 22, 2023 ساعت 12:14

نعمت فیروزی قسمت اول : کاوشی در واژه مقاومت بشر برای بیان کلی همه درد و رنج ها، واژه «ستم» و معادل آن در زبان های مختلف را خلق کرده است. «ستم» یکی از واژه هایی است که میلیونها نفر قبل و بعد از تولدش بر روی زمین آن راادامه