دیدگاها

چشمان من شکوه را می بیند!!(۱)

چشمان من شکوه را می بیند!!(۱)

اخبار, دیدگاها آگوست 6, 2023 ساعت 21:55

نعمت فیروزی «تاریخ در کليات ودر قياسي بزرگ تکرار می شود!» (۲)  فلاسفه در باره تکرار تاریخ دیدگاه های مختلف وضد ونقیض بیان کرده اند. فارغ از دعوای آنها و درستی یا نادرستی نظر هر یک، آنچه به تجربه ثابت شده است، رفتار و کردار دیکتاتورهاست که هم شباهت بسیارادامه

 محکوم کردن رژیم ایران درقتل عام ۶۷ راه حل قرآن سوزی

 محکوم کردن رژیم ایران درقتل عام ۶۷ راه حل قرآن سوزی

اخبار, دیدگاها آگوست 1, 2023 ساعت 21:50

افسانه اسکویی  رژیم ”جمهوری اسلامی ” نه جمهوری است ونه اسلامی وازسالیان بسیاردوردررژیم پادشاهی برای تحمیق مردم ادغام شده وهمکاری می کرده است. ملایان همان ها هستند که رضا قزاق را با کمک انگلیس برتخت پادشاهی نشاندند وسلطنت مشروطه را به سلطنت مطلقه تبدیل کردند وسالها ازثروت مردم ایران درکنارشاهادامه

برج و باروی جبهه خلق 

برج و باروی جبهه خلق 

اخبار, دیدگاها جولای 29, 2023 ساعت 16:01

نعمت فیروزی  به بهانه ۳۰ تیرسالروز تاسیس شورای ملی مقاومت روند تحولات اجتماعی در دو قرن اخیر نشان از، تلاش فزاینده بشر برای آزادی و برابری اجتماعی و همچنین حذف قاطع علل نابرابری های اجتماعی و موانع آزادی را میدهد. همه این تلاش ها سرانجام در نفوذ فزاینده اندیشه‌های ضدادامه

«زمان پدر حقیقت و مادرش ذهن ماست»  ژوردانو برونو

«زمان پدر حقیقت و مادرش ذهن ماست»  ژوردانو برونو

اخبار, دیدگاها جولای 18, 2023 ساعت 20:44

نعمت فیروزی یک مقاومت را در کلی ترین شکل می توان از میزان چنگ در چنگ شدن و نبرد با قدرت ستمگر حاکم شناخت. برای عمق بخشیدن به شناخت خویش البته عوامل دیگری نیز وجود دارد که باید بشناسیم. اما النهایه هر عامل دیگری مانند تشکیلات و سازماندهی، تاکتیک وادامه

در شطرنج سیاسی جهان چنین نبرد زیبایم آرزوست!

در شطرنج سیاسی جهان چنین نبرد زیبایم آرزوست!

اخبار, دیدگاها جولای 10, 2023 ساعت 10:59

نعمت فیروزی قدرت و مشروعیت مقاومت در مداری بالاتر موضوع چگونگی تولید و توزیع قدرت یعنی تعادل قوا را علم سیاست می گویند. تاریخ برآمدن و رفتن حکومت ها و دولتها نیز درحقیقت بیانگر جابجا شدن قدرت است. طلوع و افول جنبش های مقاومت نیز از همین قانونمندی پیروی میادامه

ماکیاولیسم و اثر معکوس!

ماکیاولیسم و اثر معکوس!

اخبار, دیدگاها ژوئن 28, 2023 ساعت 21:36

نعمت فیروزی  حدود ۵۰۰ سال پیش یعنی ۳۰۰ سال قبل از عصر روشنگری که جامعه انسانی هنوز در گرد و غبار قرون وسطا تلوتلو می خورد و به این رشد و بلوغ انسانی نرسیده بود که به درک قانون و قانونمداری درحکومتداری نایل شود، نیکولو ماکیاولی در کتاب خود «شهریار»، هدفادامه

برآمد امواج توطئه وقصه ژئوپلیتیک!

برآمد امواج توطئه وقصه ژئوپلیتیک!

اخبار, دیدگاها ژوئن 21, 2023 ساعت 19:02

نعمت فیروزی «اگر تکرار کنید تکذیب خواهم کرد!» – «اثری از او باقی نماند» این جمله تصمیم نهایی بود که در سال ۱۹۶۰ برای کودتا علیه دولت ملی پاتریس لومومبا قهرمان استقلال کنگو در هماهنگی بین سازمان سیا آمریکا وMi6 بریتانیا وپادشاه بلژیک، اتخاذ شد وکمیسر سوته بلژیکی با کمکادامه