اعتراض رانندگان کامیون در استان خراسان شمالی

اعتراض رانندگان کامیون در استان خراسان شمالی که با شرایط نا عادلانه ای مجبور به تردد در کشور ترکمنستان هستند و وزارت راه و شهرسازی نیز حمایت چندانی از آنها نمی کند از جمله دیگر مثال هایی است که نشان می دهد در این حوزه مطالبه و مشکلات اقتصای فراوانی ریشه دوانده است.

اگرچه اعتراض هایی که در سال های گذشته و به ویژه سال جاری توسط رانندگان کامیون برگزار شد اصلاً سیاسی نبود و در همه آنها مسائل صنفی محوریت داشت اما برخوردهای سیاسی و امنیتی با این اعتراضات و بازداشت برخی معترضان که به زندان نیز محکوم شدند نشان داد آنچنان که باید و شاید عزم جدی برای حل مشکلات این قشر وجود ندارد.

اکنون که برای مدتی بسیاری از شهرهای کشور آبستن نا آرامی شد و برخی شهروندان مطالبات برحق خود را بیان کردند، خوب است مسئولان با توجه به شرایط کامیون داران و حل مشکل آنها تلاش کنند زمینه های بروز نا آرامی در کشور را به حداقل برسانند.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...