آخرین گزارشات از خیمه شب بازی انتخابات آخوندی

nabediktatoiبه گزارش ناظران ستاد اجتماعي مجاهدين ازحوزه هاي رأي گيري در تهران، شهريار، اصفهان، بيرجند، آستانه اشرفيه، آشتيان، كرج، مرودشت، چاه بهار، اردبيل، اروميه و بجنورد سوت و كور است.

بر اساس گزارشات دريافتي از تهران رژيم آخوندي از سر استيصال در مقابل ورشكستگي كامل نمايش انتخاباتش و كسادي حوزهها، بر روي موبايلها پيام داده است كه هر كس راي نده،د يارانه اش قطع خواهد شد.

برخي از گزارشات از تهران حاكي است كه اين پيام بعد از ظهر كه كسادي حوزه ها بيش از پيش نمايش رژيم را رسوا كرده به روی موبايلها فرستاده شد

روزنامة القدس العربي: موضوع اصلي بعد از انتخابات, موضع رژيم ايران در رابطه با قضاياي استراتژيكي مانند سوريه و برنامة هسته يي است كه تا زمان حضور خامنه اي هيچ تغييري در آن وجود نخواهد داشت.

رويارويی باندهای رژيم بر سر تقلب درانتخابات


ستاد آخوند ر وحانی اعلام کرد هر کس که به آخوند روحانی رأی می دهد، بعد از آن اسم شهر، شماره صندوق، ساعت حضور در پای صندوق و آدرس محل صندوق را از طريق يک سايت اينترنتی به اطلاع اين ستاد برساند. به گفته ناظران اين اقدام برای آن است که بعد از انتخابات باند مغلوب رژيم بتواند مهندسی آراء خامنه ای را به چالش بکشد.

سفير سابق فرانسه در ايران: انتخابات مهندسي شده است
فرانسوا نيكولو سفير سابق فرانسه در ايران گفت: چالشهاي عظيمي در برابر هر كسي كه رئيس‌جمهور (رژيم ايران) شود، خواهد بود. وضعيت اقتصادي در ايران فاجعه آميز است. مذاكرات هسته يي نيز در وضعيت مرگ قرار گرفته است. وي افزود: اين انتخابات آزاد و منصفانه نيست. رژيم در ابتدا مي‌خواست كه همه چيز در اين انتخابات مهندسي شده و سازمان‌يافته باشد. به همين خاطر هم كانديداها شبيه همديگر بودند…