آخوند احمد خاتمی: رژیم ایران با وجود تمام مشکلات در آستانه سقوط نیست

shora

 ولایت‌فقیه شاخص نظام است و هیچ‌کس حتی رئیس‌جمهور منتخب حق موضع‌گیری در برابر آن را ندارد.

آخوند احمد خاتمی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس خبرگان رژیم، ضمن اذعان به وضعیت بحرانی رژیم در یک اظهار نظر غیر معمول و ابلهانه گفت: «نظام جمهوری اسلامی با وجود تمام مشکلات در آستانه سقوط نیست….ایران در حوزه اقتصادی و برخی حوزه‌های دیگر دچار مشکل است اما نه به‌شدت و سختی که برخی شبکه‌های ماهواره‌یی و کاندیداهای ریاست‌جمهوری بر آن اذعان داشتند».

وی با تاکید بر اینکه «مواضع روحانی (رئیس جمهور جدید رژیم آخوندی) در نشست خبری مناسب بود»، گفت: «ولایت‌فقیه شاخص… نظام… است و هیچ‌کس حتی رئیس‌جمهور منتخب نیز حق موضع‌گیری در برابر آن را ندارد…کسانی که در مقابل رهبری جامعه اسلامی موضع‌گیری کنند باید منتظر عواقب و پیآمد مواضع خود از طرف ملت باشند» (خبرگزاری سپاه پاسداران- فارس-۶تیر).

پیش از آن نیز، باند فاشیستی مؤتلفه دولت آخوند روحانی را «آسیب پذیرترین دولت» نظام آخوندی توصیف کرد و به روحانی هشدار داد درصورتیکه وی در انتخاب وزرا دچار اشتباه شود، مورد غضب ولی فقیه و باند رقیب قرار خواهد گرفت.

رسالت نوشت: چنانچه وزرای معرفی شده دولت روحانی با درایت و حساسیت لازم گزینش نشوند و اولین «نه» را از مجلس دریافت کند، این «نه» ممکن است چراغ سبزی برای اعمال فشار در همه وجوه به دولت نو پا باشد.‏ مسیر عبور دولت روحانی در شعار بسیار فراخ، ولی در عمل بسیار تنگ است و تندروها در اطراف آن موضع گرفته اند. لذا روحانی پیش از شروع رسمی کار دولت خویش؛ باید«مهندسی الزامات» و «مدیریت توقعات و برداشت ها» را در دستور کار خود قرار دهد (رسالت-۴تیر).

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۷تیر۱۳۹۲ (۲۸ژوئن۲۰۱۳)