آخوند رفسنجانی در یک قدمی رد صلاحیت؟

اکبر کوسهسایت “الف” متعلق به احمد توکلی نماینده مجلس  ارتجاع مدعی شد رفسنجانی در آستانه رد صلاحیت قرار گرفته است.

شنیده های خبرنگار الف حاکی از آن است که اکثریت اعضای شورای نگهبان معتقدند رفسنجانی صلاحیت حضور در این دوره از انتخابات را ندارد. این خبر البته هنوز بصورت رسمی تائید نشده است. کدخدائی اعلام کرده بود که تا آخر اردیبهشت تکلیف رقبا مشخص می شود و وزارت کشور تصمیم شورای نگهبان را اعلام می کند.
طی روزهای گذشته نامه ها و بیانیه ها و خط خبری برخی رسانه ها بر حمایت از شورای نگهبان برای ردصلاحیت رفسنجانی است. آخوند جنتی نیز در نماز جمعه هفته گذشته به این موضوع اشاره داشت که برخی مستند به همان سخنان پیش بینی کردند که رفسنجانی در آستانه رد صلاحیت است. تا اینکه تا دیروز بعداز ظهر اتفاقات جدیدی افتاد. البته هنوز معلوم نیست این تصمیم نهائی باشد.