آخوند طائب: تنها راه ظهور امام زمان، نابودی اسرائیل است

اخوند مهدی طائب٬ رئیس قرارگاه «عمار» گفته مردم ایران «متعهد» هستند «امام زمان» را از پرده غیبت بیرون آورند و تنها راه «ظهور» نابودی اسرائیل است.

به گزارش دیگربان، آخوند طائب ادعا کرده که اگر اسرائیل از صحنه روزگار حذف شود٬ امام دوازدهم شیعیان ظهور خواهد کرد.

به گفته وی بسیج و نیرو‌های مردمی می‌توانند این امر را محقق کنند تا «ظهور» هم محقق شود.

گروهی از روحانیون حاکم بر ایران پیش‌تر از ایستادگی مردم در برابر تحریم‌های بین‌المللی به عنوان یکی از شروط ظهور امام دوازدهم شیعیان نام می‌بردند.

شرایط ظهور امام غایب شیعیان در جمهوری اسلامی به فراخور مسائل داخلی و خارجی دائما در حال تغییر است و برخی از این شرایط حتی یکدیگر را نقض هم می‌کنند.

این اخوند دیوانه پیش از این اظهار فضل کرده بود که «خامنه ای از سوی خدا برای هدایت جامعه اسلامی برگزیده شده است بنابراین باید به فرامین ایشان همواره گوش فرا دهیم». وی می‌گوید: «امام زمان در عربستان و در کنار خانه خدا ظهور می‌کند، اکنون عربستان دست ارتش وهابی است و این ارتش وهابی امام زمان را به محض ظهور از بین می‌برد بنابر این تا زمانی که این ارتش وهابی در آنجا حضور دارد، این ظهور شدنی نیست، پس باید همانگونه که شاه را از کشور بیرون کردیم، به کشورهای دیگر نیز کمک کنیم تا این اتفاق صورت بگیرد تا زمینه ظهور امام زمان فراهم آید.»