آخوند موحدی کرمانی بخشی از خواسته های آمریکا برای توافق نهایی را فاش کرد

آخوند موحدی کرمانی امروز در جمعه بازار تهران با نگرانی گفت: آمريکاييها می گويند علاوه بر تعطيلی برنامه هسته يی، ايران بايد دست از حمايت از تروريسم و دخالت در عراق و لبنان بردارد.

می گويند ايران بايد دست از حمايت تروريستها برداره. تروريستها کی ها هستند؟ اونها مقصودشان حزب الله (لبنان) هست. حزب الهی که از کشورشون از دينشون از شرف شون از استقلال شون دفاع می کنند، از ديد آمريکا اينها تروريست هستند و ايران جرم دارد که از اين مدافعان حمايت می کند. صريح می گويند ايران عامل بی ثباتی است در سوريه، در لبنان در عراق، در بحرين، در غزه، در افغانستان است. عامل ثباتی، عامل بی ثباتی؟

می گويند لغو تحريمها اندک و قابل برگشت است. اينها را در فضای مذاکره ميگند. می گويند در طول شش ماه آينده ما با تحريمها، فشار را به اقتصاد ايران ادامه می دهيم. نمی گذاريم اقتصاد ايران بهبود يابد. حالا با تمام اين حرفهای بی ربط و بی اساس و با اين تهمتها، جا ندارد که ايران فرياد بزند و فريادش به آسمان برسد که مرگ بر آمريکا.

آخوند موحدی کرمانی در وحشت از تهديدات نظامی آمريکا گفت: مسأله ديگر متأسفانه اين آمريکا ول کن نيست، هم خود رئيس جمهور، و هم وزير خارجه و هم خانم شرمن، همه شون هی مرتب تهديد می کنند گزينه نظامی روی ميزه. …