آفتاب همیشه پشت ابر نمی ماند!

محمد قرایی

بدنبال شکست خفت بار رژیم ولایی در پروندۀ دژخیم حمید نوری در دادگاه استکهلم و شکستهای زنجیره ای دیگر از مقاومت و مجاهدین، وزارت اطلاعات ملاها فیلم باصطلاح مستندی! از بچه های اشرف ساخته می شود. این فیلم بسان فیلم ”سرهنگ ثریا” در راستای شیطان سازی علیه مجاهدین که در ایران به نمایش درآمد، این بار سر از فیستیوال فیلم گوتنبرگ سوئد در می آورد. بفرموده، چند روز بعد آیت اله معلوم الحال بی بی سی به حلوا حلو کردنش می پردازد. به عقیده من و برای ثبت در تاریخ می نویسم که عملیات پیچیده و سنگین نجات صدها کودک از اشرف در بحبوحه جنگ سهمگین آمریکا علیه عراق، به اروپا یکی از ماندگارترین و درخشان ترین برگهای زرین و فراموشی ناپذیر مجاهدین و ارتش آزادیبخش ملی ایران است. 

این اقدام به موقع نه اولین و نه آخرین نمونه در دوران جنگ های گذشته و ای بسا آینده بوده و ایضًا خواهد بود. دولت انگلیس در جنگ جهانی دوم برای جلوگیری از صدمات وارده به کودکان در اثر بمبارانهای مهیب فاشیسم هیتلری مجبور شد هزاران نفر از آنها را به کشورهای دوردست و امن از جمله استرالیا بفرستد. 

در تاریخ آمده است که حتی یکی از کشتی های مملو از کودکان معصوم توسط هواپیماهای ارتش نازی بمباران شد که باعث نابودی کشتی و فرشته های بی گناه شد. در طول اقامتم در کشور سوئد، شخصا با تعدادی از افراد مسن برخورد کرده ام که داستان زندگی مشقت بار خودشان را تعریف کرده اند. کسانی که تاریخ کشورهای اسکاندیناوی را خوانده باشند میدانند که ۷۰ هزار از کودکان فنلاند چندین دهۀ پیش مجبور به ترک وطن خویش شده اند. همسایه ای را می شناسم که خودش از جمله این کودکان کوچ کرده از فنلاند بود. اونقل می کرد خود و بسیاری از این کودکان پدر و مادرشان را در جنگ از دست داده بودند. برخی هم توسط والدین که قرار بود در جنگ علیه روسیه شرکت کنند مجبور به گرفتن این تصمیم دردناک و سخت شده بودند. لازم نیست خیلی دور برویم،  در جنگ روسیه علیه اوکراین  صدها هزار کودک وزن آواره شدند. رسانه های اروپایی از این زنان به عنوان قهرمان یاد کردند. مردان جنگجوی آنها و زنان مبارز شان را بسیار ستودند. فیلمهای زیادی را دیدم که مادران رزمنده و پدران دلیر اشک درچشم و بغض در گلو با فرزندان خویش وداع می کردند. جالب است که رسانه های اروپا و جهان آزاد از این اقدامات انساندوستانه بغایت استقبال کردند. جالب اینکه، اروپایی ها به اروپایی بودنشان می نازیدند. 

ولی درمورد مجاهدین بعنوان دشمن اصلی این رژیم جنایتکار، به منظور شیطان سازی وزارت اطلاعات ملایان و مزدورانش وارد شده و سعی میکنند که داستان را وارونه جلوه بدهند. صدها نفر از کودکان در اشرف در اثر این تصمیم تاریخی از مهلکه جنگی که مقاومت ایران کوچکترین دخالتی در آن نداشت نجات پیدا کردند بسیاری از آنها زندگی موفقی داشته اند و شغلهای حساسی را به خود اختصاص داده اند. 

حالا وزارت اطلاعات ملاهای حاکم به کمک تعداد انگشت شماری ازمزدوران  خیانت پیشه، قصد خاک پاشیدن به چشم توده ها را کرده اند. نعل وارونه می زنند. 

ساختن فیلم و سریال و نوشتن کتاب و مقاله در جهت اعتبار زدانی ومخدوش کردن چهره مقاومت و مجاهدین از جانب آخوندها و مزدورانشان کار جدیدی نیست. ارتجاع و استعمار در طول تاریخ برای درهم شکستن نیروهای انقلابی و مستقل به این حربه های کثیف و ضد بشری مشغول بوده و کماکان هستند. می خواهند با این حربه های زنگ زده، جای شکنجه گر و قربانی را به نفع آخوندها تغییر دهند. البته آب در هاون می کوبند. عرض خود می برند و زحمت ما می دارند. دست اندرکاران این بازی صدها بار تکرار شده می بایست نگاهی به سرنوشت آخرین فیلم دست ساز ملاها، ”سرهنگ ثریا” بیندازند. کارگردان مزدور این فیلم رسوا و منفور در مصاحبه ای گفت که اطلاع نداشته است که مجاهدین خلق این همه سمپات در میان دوستان و همکارانش دارد. گویا بسیاری از دوستان این کارگردان که از صافی های گوناگون گزینش سربازان بدنام هم گذر کرده اند در فضای مجازی او را دیگر تعقیب نمی کنند. مجبور شدند برای تبلیغ فیلم مضحک ”سرهنگ ثریا”، زنان حزب الهی را به شمایل زنان مجاهد! در آورده و برای دیدن فیلم منفورشان! بصورت معکوس تبلیغ کنند. بیچاره شب پرستان با سلالۀ خورشید و عصر آگاهی زنان و مردان پیشرو چه میتوانند بکنند؟! ابرهای تیره و تار شاید چند صباحی بتوانند درخشش خورشید را از نگاه ها پنهان سازند، اما خورشید همیشه پشت ابر نخواهد ماند. زمستان سیاه جهل و ارتجاع و استعمار قطعًا رفتنی است. بهاران خرم آگاهی، آزادی و شکوفایی ایران و ایرانی در راه است. تا کور شود هرآن که نتواند دید.