آلبانی یک مرکز صدور ارتجاع و تروریسم رژیم آخوندی را تعطیل کرد

ولت آلبانی یک مرکز صدور تروریسم و ارتجاع حکومت آخوندی که تحت عنوان کالج سعدی و مرکز رایزنی فرهنگی رژیم در آلبانی مشغول توطئه بود را بست.

این کالج که توسط رژیم ایران تأسیس شده بود در پایتخت آلبانی فعالیت می‌کرد، اما تصمیم پایان دادن به فعالیت‌های آن در ۱۸ژانویه ۲۰۲۰گرفته و به‌فوریت به‌اجرا گذاشته شد.

وزارت آمزش و پرورش آلبانی ضمن بیانه ای در این مورد اغلام داشت که در دستور خود مبنی بر تعطیلی کالج سعدی، از آن خواسته است تا مبلغ پرداختی دانش‌آموزان که مربوط به باقیمانده دوره است را، به همه آنان برگرداند و تمام مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در مدارس دیگر و سوابق آنها را در اختیارشان قرار دهد.

هم‌چنین دستور داده شده که کمیته‌یی متشکل از سه نفر مراحل تعطیلی کالج را دنبال کند.

تعطیلی این کالج به‌دنبال اخراج دو دیپلمات تروریست رژیم آخوندی در هفته گذشته صورت میگیرد.