آماده سازي براي كشتار بقيه ساكنان اشرف

قتل عام در اشرف- شماره 25
آماده سازي و آوردن نيروهاي مسلح مهاجم براي كشتار بقيه ساكنان اشرف با محاصره محل اقامت و قطع برق آنها
نيروهاي عراقي حوالي ساعت 11 صبح با شكستن قفل محوطه محل اقامت باقيمانده ساكنان اشرف به بهانه مسخ…ره اينكه ساكنان اينجا را خرج گذاري كرده اند وارد محوطه شدند.
نيروهاي گردان باصطلاح حفاظت اشرف با سلاح و چوب و چماق آماده ورود و حمله به محل اقامت نفرات باقيمانده، شدند و با زرهپوشهاي هاموي و افراد چماقدار و مسلح تمام وروديها و خروجيها را محاصره كردند.
ساكنان به نيروهاي مهاجم گفتند هر گونه ورود بايستي با حضور نمايندگان سازمان ملل و سفارت آمريكا باشد. سرانجام ساعت 12 و 30 دقيقه نيروهاي مهاجم به ورودي محوطه اقامت كه قفل ورودي آنرا شكسته بودند بازگشتند و در آنجا در حاليكه آماده حمله هستند، مستقر شدند.
از سوي ديگر از بامداد امروز برق محل اقامت ساكنان اشرف بطور كامل قطع شده و تردد افراد به آشپزخانه و محل تهيه غذا در جنوب اين محل را قطع كردند.
اين اقدامات جنايتكارانه در حاليست كه شب گذشته به درخواست سازمان ملل، پيكر 52 شهيد براي كالبد شكافي، پس از گرفتن عكس و فيلم از تك تك آنها، به رييس حقوق بشر سازمان ملل در عراق و نماينده دفتر حقوق بشر در عراق، تحويل داده شد و به بيمارستان بعقوبه منتقل گرديد.
همه چيز از قصد حكومت عراق براي حمله و كشتار مجدد خبر ميدهد. لذا دبيركل سازمان ملل و وزارتخارجه آمريكا بلادرنگ بايد براي توقف حمله و كشتار باقيمانده افراد و آزادي 7گروگان اشرف اقدام كنند.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران