آمریکا: تحریمها پا بر جاست، اکنون زمان سرمایه گذاری در ایران نیست

وزارت خزانه داری آمريکا در واکنش به درخواست روحانی در اجلاس اقتصادی داووس که از سرمايه گذاران خارجی خواسته بود به ايران بروند، اعلام کرد، اکنون زمان سرمايه گذاری در ايران نيست.

روزنامه نيويورک تايمز در این باره نوشت، معاون وزارت خزانه داری آمريکا به شرکتهای خارجی در مورد ازسرگيری همکاريهای اقتصادی با رژيم تهران هشدار داد.

این روزنامه به نقل از ديويد کوهن نوشت، درهای ايران هنوز برای تجارت و بازرگانی گشوده نشده و شبکه وسيعی از تحريمهای پيچيده عليه رژيم تهران هنوز پابرجاست.

معاون وزارت خزانه داری آمريکا تاکید کرد، بخش بزرگی از سيستم بانکی رژيم تهران هنوز تحت تحريم است و اکنون زمان ازسرگيری روابط بازرگانی با آنها نيست.