آمریکا ضمن گسترش تحریمها علیه حزب الله لبنان، این گروه را به عنوان یک «سازمان جنایتکار فرا ملی» اعلام کرد

خبرگزاری حکومتی ایرنا – خبرگزاری فرانسه از واشنگتن گزارش داد : قانونگذاران امریکا روز سه شنبه به گسترش تحریم ها علیه حزب الله لبنان رای دادند.

به گزارش این خبرگزاری؛ مجلس نمایندگان امریکا به وزارت خزانه داری اختیار بیشتری برای پیگیری ˈ بی وقفه ˈ بانک های خارجی از جمله بانک های مرکزی طرف معامله با این گروه تفویض کردند.

واشنگتن حزب الله را در سال 1995 یک سازمان تروریستی خارجی شناخت.

ˈ اد رویس ˈ رئیس کمیته امورخارجه مجلس نمایندگان کمی پیش از رای گیری گفت : این طرح تقویت کننده نظام تحریمهای موجود علیه حزب الله است و منابع مالی آن را تحت نظر بیشتر قرار می دهد، بویژه منابعی که از خارج از لبنان تامین می شود. ˈ

وی گفت : تحریمهای امریکا همچنین به کاهش دسترسی جهانی حزب الله کمک خواهد کرد.

رویس افزود : ما باید بر حدود پنج هزار رزمنده حزب الله در سوریه تمرکز کنیم . ˈ

این طرح همچنین برچسب سازمان جنایتکار فرا ملی به حزب الله زده و دولت را مجبور به مقابله با دخالت این گروه در پولشویی و قاچاق کالاهای بنجل و تقلبی می کند.

سازمان تروریستی حزب الله  در تاریخ 31 تیر 1392 در لیست تروریستی اتحادیه اروپا نیز قرار گرفت.