ابزار فیلترینگ آمریکایی در دست سپاه پاسداران

بنا بر این گزارشی که روز دوشنبه ۱۷ تیر از سوی «ستیزن لب» دانشگاه تورنتو منتشر شد، دستگاه‌های نظارت اینترنتی، بلوکوت، ساخت آمریکا علی‌رغم تحریم‌ها به‌ دست سازمان فناوری اطلاعات ایران افتاده که از زیرمجموعه‌های سپاه پاسداران به‌ شمار می‌رود.

این دستگاه‌های نظارتی که می‌تواند برای سانسور اینترنتی و نظارت بر ارتباطات مخالفان دولت و روزنامه‌نگاران نیز به‌ کار رود توسط شرکت «بلو کوت» مستقر در کالیفرنیای آمریکا ساخته می‌شود.

مورگان مارکی-بوآر، رئیس آزمایشگاه «سیتیزن لب» که گزارشی از جزئیات یافته‌های جدید مربوط به دستگاه‌های یادشده تهیه کرده و در اختیار واشینگتن پست قرار داده، می‌گوید که «این دستگاه‌ها در جاهایی ردیابی شده‌اند که قرار نبوده باشند».

سانسور و فیلترینگ گسترده اینترنت در ایران با انتقادهای نهادهای ناظر بر آزادی بیان روبه‌روست و سازمان گزارشگران بدون مرز طی سال‌های گذشته نام ایران را چندین بار در فهرست «دشمنان اینترنت» قرار داده است.

دیوید مرفی، مدیر عامل شرکت «بلو کوت»، به واشینگتن پست گفت که این شرکت گزارش‌های مربوط به ارسال تولیدات «بلو کوت» به کشورهای مورد تحریم آمریکا را بسیار جدی دنبال می‌کند و هم‌اینک نیز در حال همکاری با تحقیقات دولتی در مورد چگونگی دستیابی سوریه به این دستگاه‌ها در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ است.