اتحادانجمن ها برای ایران آزاد از حکم حبس ابد حمید نوری به دلیل قتل عام ۱۳۶۷ در ایران استقبال می کند

دادگاه تجدیدنظرسوآ حکم دادگاه منطقه ای را علیه حمید نوری به دلیل نقض فاحش قوانین بین المللی و قتل تایید کرد. او به دلیل شرکت در اعدام های دسته جمعی در زندان گوهردشت درسال ۱۳۶۷به حبس ابد محکوم می شود.

اتحاد انجمن ها برای ایران آزاد از حکم امروز به عنوان یک پیروزی برای عدالت استقبال می کند. ما همچنین به ۳۰۰۰۰ شهیدی که استبداد دینی را نفی کردند، ارج می نهیم. آنها برای مردم ایران و تلاش برای آزادی و دموکراسی ایستادند و باید بالاترین بها را بپردازند.

این روز تاریخی را به بازماندگان و خانواده های قربانیان تبریک می گوییم

قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی در زندان های ایران در سال ۱۳۶۷، بدترین جنایت در تاریخ معاصر رژیم و ایران است.

حبس ابد حمید نوری نشان می دهد که مسئولین اعدام های دسته جمعی در سال ۱۳۶۷ نمی توانند از عدالت فرار کنند و باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. عاملان، از جمله رئیس جمهور فعلی رژیم، ابراهیم رئیسی، به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه خواهند شد و باید محاکمه شوند.

حکم امروز همچنین در را به روی قربانیان رژیم باز می کند تا رهبران رژیم را بر اساس اصل صلاحیت جهانی فراتر از مرزهای ایران پاسخگو کنند.

سوئد و دولت باید این کمپین را در اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد مطابق با قطعنامه پارلمان اروپا در ۲۳ نوامبر و با توجه به پیشینه حکم دادگاه تجدیدنظر سوِآ علیه حمید نوری هدایت کنند