اتحادیه اروپا: حزب الله لبنان را در لیست تروریستی قرار گرفت

 خبرگزاری رویترز امروز 31 تیراز بروکسل  گزارش داد، که اتحادیه اروپا  شاخه نظامی حزب الله لبنان را در لیست تروریستی خود قرار دهد.

شاخه نظامی حزب الله لبنان در واقع شاخه ای از سپاه پاسداران است.

این خبرگزاری از قول دیپلئماتی که نخواست نامش برده شود گزارش داد که وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز به توافق رسیدند که حزبالله لبنان در لیست سیاه این اتحادیه قرار گیرد.

حزبالله لبنان که اطرف رژیم ایران حمایت میشسود از جمله به دلیل حمله تروریستی به اتوبوس توریستی در قبرس که منخر به قتل چند توریست یهودی شد در لیست تروریستی قرار گرفت.

از دیگر دلایل این اقدامف انفجار یک اتوبوس در بلغارستان که منجر به کشته شدن هفت نفر از جمله پنج تهوودی شده بود میباشد.

حزبالله از سوی بسیاری از کشورها از جمله امریکا به عنوان سازمان تروریستی شناخته شده است.