اتش جواب اتش دیگر، کشته شدن مامور نیروی انتظامی رژیم در خوزستان

سرهنگ دوم «هادی کنعانی» در پی درگیری مسلحانه در شهرستان کارون به درک واصل شد. به نظر میرسد که راه حل اتش جواب اتش در همه شهرها در حال گسترش است و هر دستگیری و یا اعتراض به مردم با کشته شدن مزدوران همراه است.

مأمور سرکوبگر انتظامی سرهنگ دوم «هادی کنعانی» بر اثر اصابت گلوله مجروح و در بیمارستان کشته شد. مهر