اتهام دادستانی آلمان به چهار نفر به جرم ارسال قطعات تاسیسات هسته ای به رژیم ایران

دادستانی فدرال آلمان، روز دوشنبه اعلام کرد سه ایرانی- آلمانی و یک آلمانی را به ارسال غیرقانونی قطعات تأسیسات هسته ای به ایران متهم کرده است.

اسامی این افراد حمید خ. هشتاد ساله، غلامعلی ک. ۷۰ ساله و فرزند او کیانزاد ۲۵ ساله و رودولف ام. ۷۸ ساله اعلام شده است.

براساس کیفرخواست دادستانی آلمان، آنان ۹۲ شیرمخصوص ساخت آلمان و ۸۵۶ شیر ساخت هند را که در تاسیسات هسته ای کاربرد دارد در سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ از طریق شرکت های پوششی به ایران فرستاده اند.