احتمال رد صلاحیت روحانی نامزد نمایش انتخابات

بر اساس گزارشهای رسانه های ایران احتمال دارد که حسن روحانی از نامزدهای نمایش انتخاباتی اینده رد صلاحیت شود.

خبر گزاری مهر روز یکشنبه 19 خرداد خبر داد که شورای نگهبان به بررسی مجد د صلاحیت روحانی خواهد پرداخت و انتظار میرود نتیجه ان امروز دوشنبه اعلام شود.

بر اساس پاره ای از خبر ها این تجدید نظر به دلیل بعضی از افشاگری حسن روحانی در مورد سیاست اتمی رژیم بوده است و گفته است  که این سیاست بهای گزافی برای مردم داشته است.

از دیگر دلایل همچنین شعار دادن هواداران او در در حمایت از میر حسین موسوی بوده که خواهان ازادی او که به مدت دو سال در حبس خانگی بسر میبر شده بودند.