احضار اعضای نهضت آزادی به وزارت اطلاعات

بنا بر گزارشات رسیده تعدادی از اعضای شورای مرکزی و شاخه جوانان نهضت آزدای ایرانروز پنجشنبه 3 مرداد  به وزارت اطلاعات فراخوانده شدند.

بر طبق این گزارش واصله، هاشم صباغیان از اعضای شورای مرکزی و فخرالدین حکیمی، امیر حسین کاظمی و مجتبی خندان از اعضای شاخه جوانان نهضت آزادی ایران به وزارت اطلاعات احضار شده و تهدید به بازداشت شدند.

این گزارش میافزاید که بازجویان وزارت اطلاعات به این افراد یاد اور شده است که “فضای سیاسی کشور همچنان برای فعالیت نهضت آزادی ایران بسته است و هر گونه گردهم ایی، دیدار و ارتباط اعضای این تشکل را خلاف اعلام کرده و در صورت تکرار تهدید به بازداشت اعضا کردند”.

لازم به یاد اوری است که مقامهای امنیتی رژیم اخوندی مراسم شب‌های احیا که هر ساله از سوی اعضای این جمعیت در منازل اعضاء از جمله منزل مهندس صباغیان برگزار می‌شد را لغو اعلام کردند.

بیش از این نیز مراسم افطاری این جمعیت در تهران و اصفهان با تهدید بازجویان لغو شده بود.

فعالیت نهضت آزادی ایران پس از انتخابات 88 متوقف شد و بسیاری از اعضا و علاقه مندان این جمعیت در کشور بازداشت شدند و تعدادی از آن‌ها بارها به زندان افتادند که می‌توان به دبیر کل این تشکل دکتر ابراهیم یزدی، محمد توسلی، هاشم صباغیان از اعضای شورای مرکزی اشاره کرد.  تعدادی از اعضای نهضت آزادی ایران از جمله عماد بهاور رییس شاخه جوانان سید امیر خرم محسن محققی از اعضای شورای مرکزی و جعفر گنجی عضو شاخه جوانان در زندان دوران محکومیت خود را می‌گذرانند.