محمود احمدی نژاد در تهران دستگیر و بازجویی شد / اوج گیری جنگ گرگها

ahmadinejad arrestتارنمای “منبع ایران” (Iran Source) خبر داده است که محمود احمدی نژاد در روز دوشنبه 9 اردبهشت  پس از بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب،به مدت هفت ساعت دستگیر و پس از باجوئی و دریافت اخطار مبنی بر سکوت ازاد میشود.

این منبع اظهار داشته که به مسئول تیم امنیتی احمدی نژاد اطلاع داده میشود که او برای امر مهمی باید بلافاصله به دفتر خامنه ای مراجعه کند. در همین فاصله ارتباط بین اتومبیلهای محافظ احمدی نژاد و اتومبیل وی از طریق سه اتومبیل متعلق به سرویس امنیتی سپاه پاسداران قطع شده و اتومبیل احمدی نژاد را به سمتی دیگر راهنمائی میکنند و وی را به ساختمانی متعلق به وزارت خارجه، که تحت کنترل سپاه پاسداران بوده، میبرند.

در این اثنا، به محض خروج احمدی نژاد از اتومبیلش، در اثر بگو مگوئی که بین احمدی نژاد و اکیپ امنیتی وی با ماموران سرویس امنیتس ایجاد میشود، ماموران سپاه به خلع سلاح محافظین احمدی نژاد اقدام کرده و وی را به زیر زمینی ساختمان منتقل میکنند.

بر طبق این گزارش همزمان صدها تن از ماموران امنیتی سپاه پاسداران به اطرافیان نزدیک با احمدی نژاد مراجعه کرده و به جستجوی اسنادی میگردند که میتواند برای حکومت صدمه اور باشد.

پیش از این احمدی نژاد تهدید کرده بود که نوارهائی که حاوی افشای تقلبات در انتخابات گذشته است افشا خواهد کرد.

در زیرزمبن ساختمان احمدی نژاد از طریق علی اصغر حجازی رئیس دفتر ویژه خامنه ای و نماینده وی در سپاه پاسداران،  مجتبی خامنه ای پسر علی خامنه ای و غلام حسین اژه ای به مدت هفت ساعت بازجوئی میشود و در ساعت 23:45 دقیقه به وقت تهران رها میشود.

این منبع همچنین اضافه میکند که به احمدی نژاد اخطار داده شده تا از معرفی اسفنیدار رحیم مشائی به عنوان کاندید دولت برای نمایش انتخاباتی خودداری کند.