احمد الجربا: سوریه توسط ایران و حزب الله لبنان اشغال شده است

بنا به به گزارش العربیه روز شنبه 27-7-2013 احمد الجربا رئیس ائتلاف ملی مخالفان سوری در مصاحبه ای با گزارشگر العربیه در نیویورک گفته است:” سوریه توسط سپاه پاسداران ایران و حزب الله لبنان اشغال شده است.

احمد الجربا در این مصاحبه میگوید:”عقب نشینی مخالفان در برخی مناطق به همین دلیل صورت گرفته است زیرا که نیروهای اسد به تنهایی قادر به رویارویی با مخالفان در همه مناطق نیستند.”

رئیس ائتلاف ملی سوریه با اشاره به پیشنهادهای صلح از سوی برخی کشورها به مخالفان در ژنو 2  اظهار داشت:” از برگزاری اولین کنفرانس ژنو تاکنون رژیم اسد بیش از 95 هزار تن از سوری ها را به قتل رسانده است.”

وی همچنین اظهار داشته:” ما خواستار تطبیق عملی کنفرانس ژنو هستیم که برکناری بشار اسد از قدرت  یکی از مفاد آن است و پس از آن  حکومتی انتقالی تشکیل شود تا مردم سوریه بتوانند آزادنه حکومت مورد علاقه شان را انتخاب کنند.”

وی ترس برخی کشورها از امکان دسترسی القاعده به اسلحه ارسالی به سوریه را بی مورد خواند و اظهار داشت بیشتر نیروهای مخالف سوری میانه رو هستند و بخصوص ارتش آزاد سوریه را نیروهای میانه رو فرماندهی می کنند.