احمد خاتمی: شیعه هراسی سبب کودتا در مصر شد

احمد خاتمی که امروز به عنوان خطیب موقت نماز جمعه تهران سخن میگفت با اشاره به رویدادهای اخیردعملکرد یکساله اخوان المسلمین را  قرارداد انتقاد و گفت:” این افراد دوست و دشمن را اشتباه گرفتند و شیعه هراسی راه انداختند و به دشمنان دل بستند و مشورت خود را با اوباما حتی رسانه ای کردند که نتیجه این گونه اقدامات، کودتا شد”.

اخوند خاتمی که بخش دوم خطبه اش را به حوادث مصر اختصاص داده بود، افزود:” آنان (اخوان المسلمین) با ملت مصر رفتار خوبی نکردند و بسیار تنگ نظرانه هر کس را که جزو حزبشان نبود از صحنه راندند اما اکنون از مردم فهیم مصر که دلداده اسلامند انتظار داریم پاسدار ارمغان ارزشمند بیداری اسلامی باشند و هوشیارانه در صحنه بمانند و نگذارند همچون زمان نامبارک ، مصر حیاط خلوت رژیم صهیونیستی شود”.

وی افزود:” اخوان المسلمین به جای آنکه جهان اسلام را به وحدت دعوت کنند از تکفیری های آدمکش حمایت کردند و این مواضع با مواضع قبل از به قدرت رسیدنشان نمی خواند زیرا در گذشته شعار مبارزه با “رژیم صهیونیستی” می دادند و پس از به قدرت رسیدن قرارداد کمپ دیوید را تایید و در نامه ای به شیمون پرز رئیس جمهور رژیم صهیونستی وی را برادر خطاب کردند و سفیر خود را به این رژیم فرستادند”.

اخوند احمد خاتمی در پایان اظهاراتش در باره مصر گفت:” مصر خاستگاه بیداری اسلامی است و مردم این کشور مسلمان و دلداده اسلامند و در یکسال گذشته به قانون اساسی و نمایندگان مسلمان رای دادند اما کسانی که از قبل بیداری اسلامی بر مسند قدرت نشستند آنچنان بد عمل کردند که زمینه ساز کودتا شدند.”

گفتنی است که در اوج اعتراض ها علیه مرسی یکی از سخنگویان وزارت خارجه ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران از مواضع مرسی در برابر مخالفان حمایت می کند. حکومت اخوان المسلمین با جمهوری اسلامی  ایران بر سر مسئله سوریه اختلاف نظر داشتند. همچنین گفته می شود که این گروه شدیدا با نشر مذهب تشیع  در جهان عرب با ایران مخالف است.