احمد شهید: نقض حقوق بشر در ایران ادامه دارد

احمد شهید  گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در گزارش جدید خود، نسبت به تداوم نقض حقوق بشر درایران ابراز نگرانی کرده است.

این گزارش عصر چهارشنبه، اول آبان در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه خواهد شد در حالی که متن کامل آن را احمد شهید از طریق رسانه‌های اجتماعی منتشر کرده است.

در گزارش آقای شهید آمده که شرایط حقوق بشر در ایران همچنان دغدغه جدی ساز و کارهای مختلف ناظر حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد است به‌طوری که هیچ نشانه‌ای از پیشرفت در این زمینه دیده نمی‌شود.

گزارشگر سازمان ملل متحد سپس از حکومت ایران انتقاد می‌کند که «همکاری باری به هر جهت» آن با ساز و کارهای حقوق بشر سازمان ملل متحد موجب نگرانی بیشتری درباره پایبندی ایران به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر می‌شود، چنان‌چه جمهوری اسلامی از میان ۲۸ نامه مشترکی که نهاهای ویژه حقوق بشر در سال ۲۰۱۲ برای آن فرستاده‌اند تنها به ۸ عدد آن پاسخ داده و درخواست‌های آنان برای بازدید از ایران را نیز بی‌پاسخ گذاشته است.

ایران تاکنون به درخواست‌های مکرر احمد شهید برای سفر به ایران پاسخ منفی داده است و حتی محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، آقای شهید را به «ارتباط با گروه‌های تروریستی»، «تخلفات وسیع» و «جسارت به اسلام» در گزارش‌های خود متهم ساخته است.

نابرابری جنسیتی، خشونت علیه زنان و تبعیض علیه اقلیت‌های دینی و مذهبی، مانند بهایی‌ها، مسیحیان، دراویش و اقلیت‌های قومی مانند عرب‌های خوزستان، کردها، اهالی سیستان و بلوچستان و نیز پناهندگان افغانی موارد دیگری است که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران از آن یاد می‌کند و جمهوری اسلامی را به تداوم آن متهم می‌سازد.